Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

BRŽE DO ZAKONA

Izmene i dopune Zakona o igrama na sreću su definisane i usaglašene sredinom decembra prošle godine. Poziv Vladi da utvrđeni predlog izmena i dopuna Zakona o igrama na sreću što pre uputi u Skupštinu.

Beograd, 06. april 2015.godine: Prošlo je skoro četiri meseca od kada su usaglašene i definisane izmene i dopune aktuelnog Zakona o igrama na sreću. Iako se radi o malim i neznatnim izmenama, utvrđeni predlog još nije stigao u Narodnu skupštinu i prema tome nije ni ušao u skupštinsku proceduru.

Pozivamo Vladu Republike Srbije da utvrđeni predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću što pre uputi Narodnoj skupštini i na taj način spreči svaku moguću opstrukciju.

Legalni priređivači igara na sreću u našoj zemlji su veoma zaintersovani da se predložene izmene što pre usvoje jer njihova primena, zajedno sa do sada preduzetim merama na suzbijanju nelegalnog tržišta i drugim merama koje Vlada preduzima, predstavljaju važan preduslov za dalje unapređenje poslovnog ambijenta u našoj zemlji i postojanje ravnopravne tržišne utakmice između privrednih subjekata. Monopol i lobiranje na štetu legalne industrije igara na sreću moraju biti stvar prošlosti.

Važno je istaći i to da su predložene izmene i dopune Zakona o igrama na sreću u potpunosti usaglašene sa preporukama i direktivama EU. Ta činjenica je veoma značajna obzirom da je normativno-pravna regulativa u oblasti igara na sreću u nadležnosti nacionalnih zakonodavstava, a Srbija se nalazi u procesu pridruživanja EU.

Stoga, još jednom pozivamo Vladu Republike Srbije da utvrđeni predlog izmena i dopuna na Zakona o igrama na sreću što pre uputi u skupštinsku proceduru. Na taj način će, do sada preduzete mere na sprečavanju nelegalnog tržišta igara na sreću i suzbijanju sive ekonomije uopšte, dobiti svoj pravi efekat i biti važan korak ka stvaranju optimalnih uslova poslovanja i željenom uređenju tržišta igara na sreću u Srbiji.

en_USEnglish