Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Obaveštenje o formiranju Udruženja

Konferencija za medije Udruženja priređivača igara na sreću održana je danas u Medija centru, u Beogradu. To Udruženje osnovale su kompanije koje se bave priređivanjem igara na sreću, koje zajedno imaju više od 54 procenta tržišnog učešća, oko 550 poslovnica i preko 5000 zaposlenih radnika širom Srbije, formirale su Udruženje priređivača igara na sreću.

Osnovni ciljevi novoosnovanog udruženja jesu povećanje standarda društvene odgovornosti u oblasti igara na sreću, aktivno učešće u rešavanju problema patološkog kockanja u društvu i podizanje ukupnih privrednih potencijala Srbije, jer ove kompanije nastupaju i na inostranim tržištima i svojim poslovanjem povlače i druge privredne subjekte da se uključuju u izvozne projekte.

Takođe, veoma važan cilj Udruženja jeste i promovisanja savremenog, legalnog modela poslovanja industrije igara na sreću i unapređenja saradnje sa državnim organima radi kvalitetnog uređenja delatnosti u skladu sa evropskim standardima. Već je odobreno članstvo Udruženja u Evropsku asocijaciju udruženja organizatora igara na sreću, tako da će Udruženje svoja prava ostvarivati i u okviru standarda evropskog pravosuđa.

Kroz predstojeće aktivnosti Udruženja očekuje se povećanje kvaliteta borbe protiv patoloških pojava u industriji igara na sreću, pre svega kroz intenzivnu saradnju sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti. U planu su zajedničke preventivne i druge akcije i obuka svih zaposlenih u prepoznavanju simptoma poremećaja impulsa. Već duže vreme, kompanije članice udruženja primenjuju mnogo rigoroznije preventivne mere nego što ih propisuje aktuelni Zakon.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati najnovijih istraživanja tržišta igara na sreću u Srbiji, koji argumentovano pokazuju da su paušalne ocene o izuzetno velikom broju osoba sa patološkim poremećajima potpuno neutemeljene. Istraživanje agencije Stratedžik Marketing pokazuje da oko osam procenata ukupnog stanovništva uopšte upražnjava sportsko klađenje, a da ogromna većina (više od četiri petine) onih koji se klade uplaćuje svote u rasponu od 20 do 200 dinara.

Ekonomska kriza je ozbiljno pogodila industriju igara na sreću nije tačno mišljenje koje se često plasira u javnosti da u vreme krize raste zarada od igara na sreću jer se to pogrešno mišljenje formira na osnovu porasta ponude različitih nagradnih igara i telefonskih kvizova, a ne na osnovu potrošnje. Podatak da je u poslednje dve godine zatvoreno oko 600 od ukupnog broja lokala za igre na sreću najbolje ilustruje razmere krize. Taj podatak je lako proverljiv u Upravi za igre na sreću. Kakav je odnos prema ovoj industriji dovoljno ilustruje i to što se neko ponosi time što je nešto zatvorio.

Upravo zato, predstavnici Udruženja su ukazali i na neke potpuno nelogične odredbe novog predloga izmena Zakona o igrama na sreću. Naime, u jednom članu se potpuno zabranjuje ulazak maloletnika u lokale sa igrama na sreću, a za prekršioce izriču veoma visoke kazne – što sve Udruženje aktivno podržava, a u drugom članu se udaljenost tih lokala potpuno bespotrebno povećava sa 150 na 200 metara i time ozbiljno ugrožava opstanak velikog broja radnih mesta u krizom već dobrano načetoj industriji igara na sreću.

Nelogična i nepotrebna promena udaljenosti zatvara još oko 300 legalnih lokala, a to je direktni gubitak oko 2000 radnih mesta i više od četiri miliona evra godišnje manje u budžetu, dok su posredni gubici i veći. Nažalost, predlog izmena Zakona o igrama na sreću odlazi u Skupštinu na usvajanje bez kompetentne javne rasprave i bez mogućnosti da se čuje glas onih kojih se najviše dotiče.

Konačno, jedan od važnih ciljeva koje je Udruženje postavilo pred sebe jeste i razbijanje stereotipa o srpskoj industriji igara na sreću koja posluje u ”sivoj” zoni, sa sumnjivim kapitalom i kontroverznim biznismenima, što je sve recidiv devedesetih godina. U Udruženju su renomirane kompanije, koje posluju transparentno i bez mistifikacije, zasnovane na savremenim poslovnim principima, neke od njih i na tržištu Evropske unije, koje imaju znatne privredne i izvozne kapacitete. Upravo zato, Udruženje želi da bude dobar partner državnim organima u svim segmentima, a kompanije članice korisni članovi ovog društva čijem napretku svakako mogu i žele da doprinesu.

en_USEnglish