Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Otvoreno pismo javnosti povodom favorizovanja stranih kompanija i Državne lutrije Srbije u odnosu na domaće priređivače

LUTRIJA SRBIJE NELEGALNO FAVORIZUJE STRANE FIRME U ODNOSU NA DOMAĆE

  • Državna lutrija favorizuje strane priređivače i sklapa ugovore sa njima bez ikakvog tendera
  • Državna lutrija ne poštuje novi Zakon o igrama na sreću i neovlašćeno priređuje klađenje preko interneta i pored toga što nisu doneti pravilnici o tehničkim i drugim uslovima
  • Državna lutrija posluje netransparentno i ne postoji jasna kontrola javnih nabavki i tendera čime se stvara mogućnost da država bude oštećena
  • Državna lutrija konstantno pokušava da proširi monopol uticajem preko intresnih grupa

Ovih dana, Državna lutrija Srbije je protivzakonito pokrenula sportsko klađenje preko interneta iako još uvek nisu doneti tehnički pravilnici koji to poslovanje trebaju da regulišu i čije je nepostojanje opravdanje za sprečavanje rada srpskih kompanija. Dodatno, Lutrija organizuje sportsko klađenje u saradnji sa stranom kompanijom pod veoma nejasnim okolnostima. Nesporna je činjenica da je Državna lutrija Srbije svojim postupanjem grubo krši Zakon o igrama na sreću i druge propise, neovlašćeno organizuje sportsko klađenje na Internetu i izrazito favorizuje strane kompanije na štetu srpskih.

Po svemu sudeći, saradnja sa strancima je uspostavljena bez tendera i bez ikakvog uvida javnosti u uslove koji su traženi. Domaće kompanije nisu dobile ni najmanju šansu da učestvuju, iako imaju izuzetne međunarodne reference. S obzirom na to da je Državna lutrija Srbije uspostavila partnerski odnos pod netransparentnim uslovima i sa stranom firmom diskutabilnog poslovnog renomea, to će svakako doprineti dodatnom odlivu novca iz Srbije i bespotrebnom gubljenju radnih mesta u Srbiji. Naime, izabrana strana firma nema niti jedan ugovor ni sa jednom državnom lutrijom u svetu, osim sa Državnom lutrijom Srbije, a globalno je poznata i po sledećim činjenicama:

  • predsednik izabrane firme Piter Diks je 06.09.2006. uhapšen u Njujorku, zbog organizovanja ilegalnog klađenja u SAD,
  • devet zaposlenih radnika te kompanije je uhapšeno 28.05.2008. u Turskoj zbog organizovanja ilegalnog klađenja,
  • sajt izabrane firme je blokiran u nekoliko zemalja EU i vodi se više sudskih sporova u Španiji i Australiji
  • kompanija je do skoro bila registrovana za igre na sreću na egzotičnim ostrvima Antigva i Barbuda.

Teško je objašnjivo zašto Državna Lutrija Srbije i nadležni državni organi nisu ispitivali ove činjenice kada su davali saglasnost na ugovor sa kompanijom ovakvog poslovnog renomea. Poznato je da su ugovor sa Drzavnom Lutrijom Srbije pokušale da dobiju i renomirane svetske kompanije koje poseduju sve međunarodne licence, koje imaju dugu tradiciji saradnje sa vladama i državnim lutrijama, ali su sve odbijene bez objašnjenja, a posao je sklopljen bez javnog konkursa. Pri tome, potpuno je nejasno kako je mogao da otpočne ceo posao bez postojanja pravilnika o tehničkim uslovima, da li je Vlada Srbije dala saglasnost za saradnju sa stranom kompanijom (što je zakonska obaveza) i sa kojim obrazloženjem.

Takođe, ukazujemo da članice Udruženja priređivača igara na sreću Srbije (UPIS) posluju na teritoriji 20 zemalja u kojima uživaju mnogostruko povoljniji tretman po osnovu konkurentnosti i drugih prava nego u matičnoj zemlji.

Očigledno je da Lutrija posluje netransparentno i da ne postoji potreban nivo kontrole javnih nabavki i tendera, čime se stvara potencijalna mogućnost da država bude oštećena. Istovremeno, evidentno je da Lutrija neprekidno pokušava da proširi svoj monopol uticajima preko interesnih grupa i neformalnih centara moći. Uzajamna sprega sa interesnim grupama i njihov uticaj na Lutriju, nedovoljna kontrola javnih nabavki, nepostojanje tendera i nepoštovanje zakona znatno povećava mogućnost direktne štete po državni budžet. Ako se tome doda i potpuno nedefinisan obim i kontrola troškova oglašavanja kroz koje se odliva novac građana Srbije, dolazi se do poražavajućih rezultata.

Sa takvim ponašanjem, ne treba da čudi neverovatna činjenica da je Državna lutrija Srbije, uprkos jakom monopolskom položaju, u prošloj godini zabeležila znatno manji poslovni prihod od Hrvatske lutrije, iako je srpsko tržište skoro duplo veće. Posebno treba imati u vidu da domaći priređivači imaju preko 10.000 zaposlenih, a da Državna lutrija Srbije zapošljava 10 puta manje ljudi i ima 7 puta manji neto prihod samo od članica našeg Udruženja i da troši 10 puta vise sredstava na oglašavanje iako ima praktično monopolski položaj u dosta širokom području organizovanja igara na sreću.

Sve to je više nego dovoljan signal da je nužno preispitivanje kvaliteta i načina sveobuhvatne i trajne kontrole poslovanja ove firme, koja jeste u vlasništvu države, ali ima specifičan tržišni položaj koji je veoma interesantan različitim interesnim grupama. Pri tome, postoji izrazita tendencija da se protivzakonito proširi već postojeći monopol, a najnoviji slučaj je karakterističan.

Da zakon nije isti za sve najbolje ilustruje upravo nelogična odredba o udaljenosti od 200 metara koja važi isključivo za privatne kompanije, dok to za Lutriju ne važi iako je u njenim objektima mnogo raznovrsnija ponuda igara na sreću uključujući i sportsku prognozu, toto – klađenje i mnoge druge. Nažalost ta činjenica teško uspeva da dođe do javnosti jer interesne grupe i na taj način pokušavaju da prošire monopol i sklapanjem ovakvih ugovora se najbolje pokazuje delovanje intresnih grupa na različite nivoe vlasti i pravi cilj uvođenja odredbe o razdaljini od 200 m koja ne postoji ni u jednom modernom zakonu, a i naučno je dokazano da razdaljina ne utiče na zavisnost kod maloletnika. Posledice poštovanja ove odredbe su samo zatvaranje 100 uplatnih mesta, gubljenje 500 radnih mesta (u teškim ekonomskim trenucima država plaća za svako novootvoreno radno mesto), i zatvaranje nekoliko privatnih priređivača koji nisu uspeli da se izbore sa otežanim uslovima poslovanja. Koristi jedino ima DLS i njen strani partner jer Lutrijina uplatna mesta nisu zatvorena.

Kada je prošle jeseni po hitnoj proceduri usvojen novi Zakon o igrama na sreću uz obrazloženje da je to neophodno radi hitnog sređivanja stanja na tržištu, domaće kompanije su se ponadale da će novi zakon važiti za sve, da će se suzbiti ilegalno tržište i obezbediti ravnopravni uslovi poslovanja. Nažalost, do sada ništa konkretno nije urađeno, osim što je dodatno otežan položaj srpskih kompanija, uz protivzakonito jačanje monopolskog položaja Državne lutrije. Naprotiv, još uvek se čeka usvajanje pravilnika o tehničkim rešenjima, veoma sporo i sporadično se vodi borba protiv ilegalnog tržišta, a jedino se insistira na nelogičnoj zakonskoj odredbi o udaljenosti od 200 metara.

Udruženje priređivača igara na sreću Srbije poziva nadležne državne organe da hitno donesu precizna pravila po kojim ce se DLS ponašati i da DLS prekine sa nekorektnim odnosom prema domacim priređivačima zarad intresnih grupa.

Zbog otežanih uslova poslovanja, nepreduzimanja mera za suzbijanje nelegalnog tržišta, nelojalne konkurencije i favorizovanja monopola u koji se uključuju čak i strane firme, kompanije članice Udruženja priređivača igara na sreću dolaze u veoma tešku finansijsku situaciju, pa se može dovesti u pitanje i izmirenje obaveza prema budžetu i prema zaposlenima. To bi neminovno dovelo do otpuštanja većeg broja radnika, mogućih štrajkova zaposlenih i drugih vidova građanskih protesta. Država mora ozbiljno da povede računa o vise od deset hiljada radnika u domaćim kompanijama čija su radna mesta ugrožena i o dosadašnjim budžetskim prihodima po raznim osnovama, koji se lošim ugovorima lako mogu preliti stranim kompanijama diskutabilnog renomea.

U predizbornim kampanjama svih političkih partija brujalo je od obećanja o borbi protiv korupcije, o neophodnoj podršci radu domaćih kompanija, o stvaranju jasnih i transparentnih uslova poslovanja za strane investitore i o poštovanju Ustava i zakona. Međutim, samo što su prošli izbori, u svojevrsnom vakuumu pre izbora nove vlade, u toku je najgrublji pokušaj dodatnog gušenja domaćih organizatora igara na sreću i protivzakonitog favorizovanja strane kompanije u saradnji sa Državnom lutrijom Srbije.

Iskreno se nadamo da će nadležni državni organi po hitnom postupku zaustaviti protivzakonito poslovanje na internetu, a da će nova Vlada preispitati sve sumnjive radnje i kroz dosledno poštovanje zakona svima obezbediti jednak tretman na tržištu. Takože, nadamo se da ćemo kao građani Srbije biti zaštićeni od uticaja stranih firmi diskutabilnog renomea i raznih intresnih grupa, kao i da će uloženi kapital biti zaštićen jer je to osnovni uslov ekonomskog prosperiteta svake zemlje. U protivnom, doći će do potpunog raspada domaćeg tržišta od čega će korist imati isključivo pojedine interesne grupe, a veliku štetu svi građani Srbije.

Ovim putem pozivamo Državnu lutriju Srbije da javnosti pruži odgovore na otvorena pitanja.

en_USEnglish