nov 04 2010

Sigurnost građana je zajednički interes

Uvođenjem mera tehničke zaštite, video nadzora i 24-časovnog centralnog monitoringa, u kombinaciji sa fizičkim obezbeđenjem i odličnom saradnjom i koordinacijom sa MUP-om, broj remećenja javnog reda i mira u objektima članova Udruženja je čak 2,5 puta manji od proseka u ostalim javnim objektima. Praćenjem savremenih svetskih standarda u ovoj oblasti, članovi UPIS-a su postigli to da povećaju udobnost i bezbednost svojih igrača. Kvalitetna saradnja sa MUP-om je doprinela i rešavanju velikog broja krivičnih dela van objekata UPIS-a i koji nisu ni u kakvoj vezi sa igrama na sreću. Zahvaljujući pokrivenosti kamerama spoljnjeg prostora oko naših objekata, kao i preciznoj i brzoj razmeni informacija sa MUP-om u proteklom periodu su rešena ukupno 23 krivična dela koja, od čega čak pet teških krivičnih dela, čime je dat znatan doprinos ukupnoj bezbednosti građana.

Nastaviti čitanje

okt 27 2010

Visoki standardi po svetskim principima

VISOKI STANDARDI PO SVETSKIM PRINCIPIMA:

Članice Udruženja već odavno idu korak ispred zakonskih rešenja i internim propisima su potpuno zabranile ulazak maloletnika u svoje poslovnice, uz stroge sankcije za zaposlene koji to ne poštuju, i intenzivno tražile da takva odredba uđe i u Zakon o igrama na sreću. – Upravo je u toku kombinovana promotivno – edukativna kampanja u saradnji sa Specijalnom bolnicom u Drajzerovoj – “Moguće je prekinuti”, koja se bazira na preventivnom prepoznavanju osoba pod rizikom zavisnosti od igara na sreću i pravovremenom uključivanju u lečenje. – Kroz podizanje standarda fizičkog i tehničkog obezbeđenja znatno je smanjeno narušavanje reda i mira, ne samo u objektima u kojima se priređuju igre na sreću, već i u njihovoj okolini, što izuzetno povoljno deluje na ukupnu bezbednost građana i smanjenje stope kriminala u državi.

Nastaviti čitanje

okt 21 2010

Sportsko klađenje – u susret izmenama Zakona o igrama na sreću

DOBROM REGULATIVOM DO BOLJIH REZULTATA U SPORTU

Domaći Predlog izmena Zakona o igrama na sreću, koji se upravo nalazi u skupštinskoj proceduri, sadrži i neke odredbe koje su pravno i logički neutemeljene i u suprotnosti su sa zakonskom regulativom Evropske unije. – UEFA pozdravlja podršku i ceni doprinos velikih kompanija za sportsko klađenje, koje ulažu znatna sredstva u klubove, a samim tim i u promociju i kvalitet fudbala u Evropi. – Sportske kladionice su životno zainteresovane za potpunu regularnost svakog takmičenja, jer sve sumnjive radnje u sportu direktno ugrožavaju njihov opstanak na tržištu.

Nastaviti čitanje

sep 05 2010

Reagovanje povodom pisanja Tamare Lukšić Orlandić

PREDRASUDE KOJE UGROŽAVAJU RADNA MESTA

Povodom nedavnog iznošenja ličnih stavova o uticaju udaljenosti kladionica na smanjenje maloletničkog kockanja od strane zamenice zaštitnika građana za prava deteta Tamare Lukšić Orlandić u dnevnom listu Politika, u rubrici ”Pogledi” od 3. septembra 2010. godine, Udruženje priređivača igara na sreću ukazuje da je Tamara Lukšić Orlandić ponovo pokušala da plasira poluinformacije kao tačne, uz davanje predloga koji ozbiljno ugrožavaju izuzetno veliki broj radnih mesta i egzistenciju više desetina hiljada ljudi koji žive od zaposlenja u toj industriji. I sve to na način neprimeren funkciji na kojoj se nalazi.

Nastaviti čitanje

avg 26 2010

Protokol o saradnji sa Specijalnom bolnicom za lečenje bolesti zavisnosti

Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) i Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti potpisali su danas Protokol o dugoročnoj saradnji na zajedničkim projektima prevencije patološkog kockanja. Protokol su potpisali rukovodilac preventivnog odseka Specijalne bolnice Jasmina Milašinović i predsednik Udruženja priređivača igara na sreću Vanja Bulić.
Nastaviti čitanje

avg 05 2010

Reagovanje povodom izjava zvaničnika u vezi novog predloga Zakona

Povodom javnih najava odredbi novog predloga Zakona o igrama na sreću, koji se trenutno nalazi na razmatranju u Narodnoj skupštini, a koje se odnose na povećanje udaljenosti objekata za igre na sreću sa 150 na 200 metara, Udruženje priređivača igara na sreću smatra da to nije dobar način komunikacije u demokratskim političkim sistemima.

Nastaviti čitanje

jul 12 2010

Obaveštenje o formiranju Udruženja

Konferencija za medije Udruženja priređivača igara na sreću održana je danas u Medija centru, u Beogradu. To Udruženje osnovale su kompanije koje se bave priređivanjem igara na sreću, koje zajedno imaju više od 54 procenta tržišnog učešća, oko 550 poslovnica i preko 5000 zaposlenih radnika širom Srbije, formirale su Udruženje priređivača igara na sreću.

Nastaviti čitanje