Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

PODRŠKA NOVIM ZAKONIMA

UPIS AGP 1 e1617954458252

Na nedavnom zasedanju poslanici Skupštine Srbije,  između ostalog,  usvojili su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana  kao i izmene i dopune  o Zakona o igrama na sreću.

Naše Udruženje i kompanije članice u potpunosti podržavaju usvojene izmene i pozdravljaju ih. Njihovim usvajanjem  u najvećoj meri eliminišu se negativni efekti dosadašnjih rešenja na šta smo godinama ukazivali.

Podizanjem lestivce oporezivanja dobitaka na sportskom klađenju na 100 hiljada dinara  (član 83. Zakona o porezu na dohodak građana) u velikoj meri su amortizovani  negativni efekti protivzakonitog lobiranja stranih priređivača igara na sreću i na taj način je  spašeno  oko 12 hiljada radnih mesta  kod srpskih priređivača igara na sreću. Istovremeno, Ministarstvo finansija i narodni poslanici su u najvećoj meri izašli  u susret zahtevima  više od 100 hiljada punoletnih građana Srbije koji  koji su svojim potpisom u okviru narodne inicijative tražili potpuno ukidanje spornog člana 83.Zakona o porezu na dohodak građana.

Takođe, UPIS pozdravlja i usvojene izmene i dopune Zakona o igrama na sreću čija suština se ogleda u ponovnom uspostavljanju samostalne Uprave za igre na sreću kao nacionalnog regulatora za delatnost igara na sreću. Na taj način će nestati  vakum koji je duže od 6 godina opterećivao srpsko tržište igara na sreću sa svim negativnim posledicama.

Pozdravljamo činjenicu da je Ministarstvo finansija  prihvatilo naš predlog za vraćanje Uprave i u tom smislu  iniciralo izmene i dopune Zakona o igrama na sreću  koje su prihvatili i izglasali narodni poslanici.

Usvajanjem pomenutih zakonskih rešenja  stvoriće se  optimalni uslovi poslovanja u skladu sa standardima EU  i omogućiti  ravnopravna tržišna utakmica što će  u krajnjem dovesti  i do značajno većeg i stabilnijeg priliva sredstava u državni budžet Srbije.

en_USEnglish