Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

PREVENCIJA NA PRVOM MESTU – ZAPAŽENA ULOGA UPIS NA BELGRADE FUTURE GAMING 2024

Belgrade Future Gaming 2024

Prevencija na prvom mestu – poruka je koju su sa ovogodišnjeg Sajma Belgrade Future Gaming 2024 poslali članovi Udruženja priređivača igara na sreću.

UPIS je na svom štandu, na ovogodišnjem Belgrade Future Gaming 2024, bio i domaćin radnog sastanka udruženja priređivača igara na sreću iz regiona.

O ovoj važnoj temi u UPIS-u govore od 2010. godine kada su pokrenuli projekat „Moguće je prekinuti“, u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Drajzerove. Ovaj projekat postao je i deo Zakona o igrama na sreću, i kao takav obavezan za sve priređivače, što je puna satisfaskcija višegodišnjeg društveno odgovornog rada Udruženja.

Glavni cilj projekta je edukacija i osposobljavanje zaposlenih za rano uočavanje i blagovremeno sprečavanje pojavnih oblika patološke zavisnosti od igara na sreću u samom njenom nastajanju. Program je do sada završilo više oko  10.000 zaposlenih iz svih kompanija članica UPIS.

Inače, ovogodišnji beogradski sajam igara na sreću okupio je 33 izlagača iz 7 zemalja. Za  dva dana trajanja Belgrade Future Gaming 2024 je imao oko 2.000 posetilaca, što je nastavak rasta posetlaca. Imajući to u vidu, ali  i kvalitet ponude, stiče se utisak da se ovaj Sajam sve više pozicionira kao veoma značajan i to na regionalnom nivou.

Pregled stanja u regionu

Predstavnici udruženja iz Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine su sa domaćinima razmenili aktuelnosti, postojeće trendove i informacije o aktuelnim dešavanjima na njihovim tržištima, posebno onima sa aspekta zakonske regulative i odgovornog priređivanja igara na sreću.

Direktor makedonskog udrženja Vasko Ilievski posebno je potencirao značaj razmene iskustava jer, iako su problemi slični, svaka država ima svoje specifičnosti, te je razmena iskustava u načinima rešavanja problema dragocena.

Belgrade Future Gaming 2024
Belgrade Future Gaming 2024

Belgrade Future Gaming 2024 – Ponovo naglašen društveno odgovorni značaj projekta Moguće je prekinuti

Na štandu UPIS najviše je bilo reči o značaju prevencije u lečenju svih vrsta zavisnosti sa posebnim akcentom na zavisnost od igara na sreću. O tome su govorili specijalni psiholozi iz Drajzerove Pavle Đukić i Dragoljub Jovanović. Kada je prevencija u pitanju, posebno je istaknuta potreba šire društvene akcije u suzbijanju prvih pojavnih simptoma zavisnosti.

Iz UPIS je posebno istaknuto da je projekat Moguće je prekinuti jedinstven iz oblasti društveno odgovornih aktivnosti, jer ima dvojaki karakter.

Projekat je sa jedne strane informativni i podrazumeva postere i flajere na uplatnim mestima svih kompanija članica UPIS sa ranim upozorenjima igračima od rizika javljanja bolesti zavisnosti i upućivanjem da u slučaju problema pomoć potraže u Specijalnoj bolnici.

Edukativna komponenta ogleda se u tome da postoji obaveza zaposlenih kod priređivača igara na sreću koji dolaze u kontakt sa igračima, da budu edukovani i sertifikovani u prepoznavanju prvih simptoma ovog oblika zavisnosti, što je deo obaveznog godišnjeg programa obuke.

Ovakav format prevencije ozbiljnog društvenog problema prepoznat je i u međunarodnim okvirima – UPIS je svoje rešenje predstavljao na  kongesima  i konferencijama priređivača igara na sreću jugoistočne Evrope, kao i na svetski najprestižnijim sajmovima igara na sreću u Londonu (ICE) i Las Vegasu (G2E). Projekat je osmišljen i realizovan u skladu sa modelima i smernicama vodećih evropskih i svetskih udruženja priređivača. Prepoznat i u stručnim medicinskim krugovima i u više navrata predstavljan je na međunarodnim medicinskim skupovima koji se bave bolestima zavisnosti.

Sve ono što UPIS i kompanije njegove članice čine na polju odgovornog priređivanja igara na sreću sa pravom ih svrstava u regionalne lidere kada je društvena odgovornost u pitanju, a što je još jednom apostrofirano i na ovogodišnjem Belgrade Future Gaming 2024.

Medijske manipulacije

O promovisanju značaja prevencije što UPIS godinama radi, između ostalog, učestvujući i na sajmovima igara na sreću govorio je direktor Rade Karan. On je istakao da je neophodno stvoriti realniju sliku o igrama na sreću kao industrijskoj grani. To podrazumeva i razobličavanje neistina i poluinformacija koje se povremeno plasiraju u medijima.

Posebno se to odnosi na licitiranje sa brojevima zavisnika od igara na sreću, a pri tome se u potpunostii zanemaruju podaci SZO i nadležnih  službi EU kao i rezultati domaćih istraživanja tog problema. Takođe, temeljno se zanemaruje činjenica da se u referentne zdravstvene ustanove u našoj zemlji  godišnje javi 150 do 200  osoba sa potencijalnim problemom zavisnosti, a da se u Bolnici u Drajzerovoj do sada lečilo ili se još uvek leči 1030 osoba.

Prema svim pokazateljima, Srbija se nalazi u donjem delu lestivice evropskih zemalja kada je u pitanju problem zavisnosti od igara na sreću. Gotovo je apsurdno polemisati sa  nosiocima takvih neargumentovanih izjava.

Broj kladionica u Srbiji je takođe tema medijskih manipulacija što je takođe svojversni apsurd jer je taj broj u potpunosti javan, transparentan i lako dostupan na zvaničnoj internet stranici Uprave za igre na sreću. U Srbiji trenutno ima nešto manje od 2.900 kladionica i ta se brojka već tri godine nalazi u konstantnom padu.

Jezikom statistike, u Srbiji jedna kladionica dolazi  na oko 2.300 stanovnika što opet Srbiju svrstava  na  samo začelje evropske lestvice. S tim u vezi, tvrdnje da je Srbija navodno druga u Evropi po broju kladionica potpuna je neistina. Jedan od primera takvih medijskih manipulacija jeste netačni navod, koji već neko vreme cirkuliše domaćim medijima, a to je da u Beogradu ima 1.440 kladionica, iako ih je tačno 674.

en_USEnglish