Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Protokol o saradnji sa Specijalnom bolnicom za lečenje bolesti zavisnosti

Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) i Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti potpisali su danas Protokol o dugoročnoj saradnji na zajedničkim projektima prevencije patološkog kockanja. Protokol su potpisali rukovodilac preventivnog odseka Specijalne bolnice Jasmina Milašinović i predsednik Udruženja priređivača igara na sreću Vanja Bulić.

[envira-gallery id=”324″]

Prvi projekat, koji se upravo pokreće pod nazivom “Moguće je prekinuti” bazira se na preventivnom prepoznavanju osoba pod rizikom zavisnosti od igara na sreću i pravovremenom uključivanju u lečenje. Najvažnija aktivnost u okviru projekta se odnosi na edukaciju zaposlenih u kompanijama članicama Udruženja kako bi na vreme prepoznali i reagovali na potencijalne situacije koje ukazuju na prve simptome zavisnosti od igara na sreću. Kroz program edukacije treba da prođe 400 radnika do kraja 2010. godine, u sledećoj godini će svi zaposleni u kompanijama članicama Udruženja imati sertifikate o završenoj obuci, a zatim će se edukacija nastaviti sa novozaposlenim radnicima.

Istovremeno sa pokretanjem edukacije zaposlenih, pripremljeni su promotivni posteri i flajeri koji ukazuju na rizike stvaranja zavisnosti od igara na sreću i načine prevencije. Promotivni materijl će biti izložen u više od 550 poslovnica članova Udruženja.

Dogovorene prateće aktivnosti se odnose na edukaciju roditelja i prosvetnih radnika, a biće uspostavljena i saradnja sa institucijama koje imaju slična iskustva, organizovani događaji u cilju promocije zdravog života i provedena odgovarajuća istraživanja. U planu je i formiranje kluba anonimnih patoloških kockara, kao i timova vršnjačkih edukatora za prevenciju. Takođe, u okviru članica udruženja biće pokrenute radionice gde će se razmatrati problemi i načini za njihovo rešavanje u okviru problema zavisnosti od igara na sreću.

“Društveno odgovorno poslovanje, sa posebnim akcentom na edukaciju i preventivu u odgovornom upražnjavanju igara na sreću, jeste okosnica rada Udruženja. Sve kompanije članice Udruženja imaju bogato iskustvo i izraženu društvenu odgovornost u poslovanju, koja se ogleda kako u odgovornom i potpuno zakonitom delovanju, tako i u brojnim humanitarnim aktivnostima. Verujemo da će saradnja sa ovom renomiranom institucijom doprineti smanjenju patologije u kockanju i zdravijoj naciji” – izjavio je nakon potpisivanja protokola predsednik Udruženja Vanja Bulić.

“Prepoznali smo Udruženje priređivača igara na sreću kao odgovornog partnera i koji je spreman da se uhvati u koštac sa stvarnim problemima sa kojima se kao društvo svakodnevno suočavamo. Rano intervenisanje, rad sa visokorizičnim faktorima i istovremeno razvijanje prevencije protektivnih faktora smatramo neophodnim. Kombinovanje programa koji se baziraju na radu sa porodicom, školama, lokalnom samoupravom, medijima i privredom je mnogo efektnije od rada i programa koji se baziraju samo na jednom konceptu” – izavila je rukovodilac preventivnog sektora Specijalne bolnice Jasmina Milašinović po potpisivanju Protokola o saradnji.

Udruženje priređivača igara na sreću poziva sve državne organe i institucije da podrže ove aktivnosti kako bi one dobile sto širi društveni značaj i time doprineli što boljem preventivnom delovanju za dobrobit svih građana.

en_USEnglish