Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

ZNAČAJAN DOPRINOS EKONOMSKOJ STABILNOSTI ZEMLJE

IMG 0042

Visoki poslovni i etički standardi kompanija članica i  UPIS-a  u celini.  Bez poreskih dugovanja  i redovno  izmirivanje  svih obaveza prema državi, svojim zaposlenima i dobavljačima. Projekat prevencije zavisnosti i zaštita maloletnika i dalje u prvom planu. Učešće u brojnim socijalno-humanitarnim akcijama i stalna pomoć sportu, nauci i kulturi.

[envira-gallery id=”681″]

Beograd, 30.01.2018. godine: Industrija igara na sreću  u Srbiji se poslednjih godina profilisala kao značajna privredna grana  sa evidentim pozitivnim uticajem na privredu i društvo naše zemlje u celini, jedan je od zaključaka   današnje konferencije za medije, na kojoj je UPIS predstavio ekonomske pokazatelje poslovanja i rezultate na polju društvene odgovornosti.

Govoreći o ekonomskim i finansijskim  pokazateljima poslovanja direktor Udruženja Rade Karan poebno je naglasio da je  direktan doprinos celokupne  srpske industrije igara na sreću BDP Srbije u prethodnoj godini bio oko 130 miliona eura, a indirektan čak oko 500 miliona.

U osvrtu na poslovne rezultate kompanija članica koje pokrivaju oko 55 % tržišta posebnih igara na sreću, direktor UPIS-a je istakao„ U prošloj godini  na ime svih vrsta poreza, taksi i naknada u državni budžet i budžete lokalnih samouprava uplaćeno je 25  miliona evra. Samo u poslednjih 5 godina na ime svih fiskalnih i parafiskalnih nameta državi je uplaćeno preko 80 miliona evra. Naše kompanije nemaju niti jednog dinara poreskog duga. Istovremeno redovno servisiramo i sve obaveze prema dobavljačima i tako i njima omogućavamo normalno poslovanje. Naši dobavljači imaju oko 45 hiljada zaposlenih  što je oko 2 %  od ukupno zaposlenih u Srbiji. Istovremeno, celokupna srpska industrija igara na sreću sa oko 12 hiljada zaposlenih ima daleko širu mrežu dobavljača sa, procenjuje se, oko 85 hilada zaposlenih. Inače, obaveze prema dobavljačima iz godine u godinu rastu, ne zbog povećanja obima našeg posla već isključivo zbog rasta cena i usluga“.

Direktor UPIS-a je posebno istakao činjenicu da  su kompanije članice i u otežanim uslovima poslovanja uspele da sačuvaju broj zaposlenih i da ga povećaju za 1,5 % i to uglavnom sa mladim IT stručnjacima.

Podizanje svseti o potrebi jačanja društvene odgovornosti  je i dalje u prvom planu. UPIS i njegove članice su lider ne samo u regionu već i šire kada  su u pitanju društvena odgovornost, odgovorno priređivanje igara na sreću, prevencija zavisnosti i zaštita maloletnika. Projekat prevencije „Moguće je prekinuti’’ se sa uspehom i dalje provodi. Do sada, u saradnji sa Specijalnom bolnicom iz Drajzerove,  edukovano je skoro  4 hiljade  zaposlenih.  Istovremeno, UPIS i komapnije članice su učestvovali u brojnim  socijalno-humanitarnim akcijma počev od  pomoći teško oboleloj deci do podrške  žrtvama porodičnog nasilja i ustanovama i organizacijama socijalne zaštite.

Nastavljeno je i sa pružanjem pomoći u okviru sporta, kulture i nauke.  U Srbiji – zemlji košarke, u okviru akcije “Sto terena za jednu igru” obnovljeno je  56  terena za košarku uz učešće  legendi ovoj trofejnog sporta. UPIS je nastavio i sa podrškom malim klubovima koji se takmiče u nižim rangovima. Kompleti sportske opreme i rekvizita donirani su brojnim  košarkaškim, atletskim, rukometnim, odbojkaškim i fudbalskim klubovima. Na taj način pruža se podrška lokalnom sportu koji opstaje zahvaljujući entuzijazmu lokalnih zaljubljenika.

Na kraju UPIS je najavio učešće komapnija članica na najvećem svetskom  sajmu igara na sreću – LONDON ICE 2018 kao i učešće na  konferenciji  Evropske organizacije za regulaciju igara na sreću – EOGL.

sr_RSSerbian