Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uspešna edukacija u prevenciji zavisnosti od igara na sreću

Udruženje priredjivača igara na sreću (UPIS) održalo je danas konferenciju za medije, povodom realizacije prve faze edukacije za prevenciju zavisnosti od igara na sreću. Na konferenciji je kroz kritički osvrt na efekte primene izmena i dopuna Zakona o igrama na sreću istaknuta potreba da se u Srbiji donese novi, savremen Zakon o igrama na sreću.

Više od 800 zaposlenih u kompanijama – članicama Udruženja priređivača igara na sreću završilo je edukaciju za prevenciju zavisnosti od igara na sreću. U skladu sa međunardnim standardima, svi oni dobiće individualne sertifikate o svojoj osposobljenosti dok će se u svim poslovnicama, na vidnom mestu nalaziti sertifikati koji će potvrđivati da je osoblje te poslovnice osposobljeno za prepoznavanje i otkrivanje simptoma potencijalne zavisnosti od igara na sreću.

Od narednog meseca, UPIS, u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti nastavlja sa edukacijom po gradovima Srbije tako da će do kraja ove godine oko 2000 zaposlenih dobiti sertifikate o osposobljenosti. Takođe, obaveza i svih novoprimljenih radnika će biti da završe obuku u Drajzerovoj.

[envira-gallery id=”379″]

O značaju i sadržaju prevencije govorila je rukovodilac preventivnog odseka Specijalne bolnice Jasmina Milašinović i istakla:” Obuka u prepoznavanju prvih simptoma zavisnosti od igara na sreću ima veliki značaj jer predstavlja prvi korak u bilo kakvoj ozbiljnoj prevenciji. Ako ne prepoznamo simptome i odmah ne preduzmemo adekvatne mere, zavisnost uzima maha i onda više nema mesta prevenciji. Onda nastupa lečenje, ozbiljno i dugotrajno”.

Projekat “Moguće je prekinuti” u okviru kojeg se i realizuje edukacija zaposlenih pratili su plakati i flajeri-brošure koji su se nalazili i nalaze se u više od 550 poslovnica kompanija – članica UPIS-a širom Srbije. Gradska uprava Beograda dala je odobrenje da se na navedenom promo matetrijalu koristi grb Beograda. Redizajnirani plakati i flajeri nalaziće se u svim poslovnicama na teritoriji grada Beograda već za nekoliko dana.

Direktorka Specijalne bolnice dr Jasna Daragan-Saveljić i predsednik Udruženja Vanja Bulić uručili su predstavnicima kompanija sertifikate o završenoj edukaciji.

Krajem prošle godine usvojene su izmene i dopune Zakona o igrama na sreću čija primena ugrožava industriju igara na sreću u Srbiji. “Izmene i dopune Zakona usvojene su bez valjane javne rasprave i bez uvažavanja većine predloga i sugestija onih koje se bave priređivanjem igara na sreću. Takvom zakonskom regulativom zadržani su već postojeći neprincipijelni monopoli, a igre na sreću se potiskuju u nelegalne tokove i nanosi se višestruka šteta državnom budžetu” naglasio je Zoran Puhač, koordinator UPIS-a.

Upravo iz tih razloga, Udruženje će ubrzo pokrenuti inicijativu za izradu novog, savremenog Zakona o igrama na sreću, koji će tu oblast urediti po ugledu na zemlje Evropske unije i druge razvijene države i na taj način pomoći da se očuvaju radna mesta i podstaknu nove investicije u ovoj industrijskoj grani koja se u punoj meri uvažava svuda u svetu.

en_USEnglish