Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ZAVRŠEN PRVI CILKUS ONLAJN EDUKACIJE

UPIS

Od oktobra 2021. zaključno sa decembrom 2022. godine program onlajn edukacije u prepoznavanju prvih simptoma zavisnosti od igara na sreću završilo je 1107 zaposlenih u kompanijama članicama UPIS

Zbog restriktivnih mera tokom pandemije Covid-19, a u dogovoru sa Specijalnom bolnicom iz Drajzerove, od oktobra 2021. UPIS je otpočeo organizovanje onlajn edukacije zaposlenih u kompanijama članicama.

Sekretar UPIS Milijana Simić, koja operativno rukovodi programom online edukacije zaposlenih, ističe da je sa direktorkom Specijalne bolnice dr. Dianom Raketić i predavačinma – specijalnim psiholozima Dragoljubom Jovanovićem i Pavlom Đukićem – napravljen optimalan plan edukacije koji nije remetio poslovne procese u kompanijama članicama.

U navedenom periodu ukupno je edukovano 1107 zaposlenih.

Podsećanja radi, edukacija zaposlenih u prepoznavanju prvih simptoma zavisnosti od igara na sreću je jedan od segmenata projekta prevencije zavisnosti „Moguće je prekinuti“ koji UPIS u saradnji sa bolnicom iz Drajzerove  realizuje od 2010. godine.  Od počekata projekta pa do danas, edukovano je preko 9000 zaposlenih u kompanijama članicama UPIS.

U UPIS-u ističu da su veoma zadovoljni činjenicom da su odredbe o društvenoj odgovornosti, koje su se još 2011, a na predlog i insistiranje upravo ovog Udruženja našle u Zakonu o igrama na sreću, konačno postale obavezne za sve priređivače.