Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Protokol o saradnji sa Specijalnom bolnicom za lečenje bolesti zavisnosti

Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) i Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti potpisali su danas Protokol o dugoročnoj saradnji na zajedničkim projektima prevencije patološkog kockanja. Protokol su potpisali rukovodilac preventivnog odseka Specijalne bolnice Jasmina Milašinović i predsednik Udruženja priređivača igara na sreću Vanja Bulić.

Prvi projekat, koji se upravo pokreće pod nazivom „Moguće je prekinuti“ bazira se na preventivnom prepoznavanju osoba pod rizikom zavisnosti od igara na sreću i pravovremenom uključivanju u lečenje. Najvažnija aktivnost u okviru projekta se odnosi na edukaciju zaposlenih u kompanijama članicama Udruženja kako bi na vreme prepoznali i reagovali na potencijalne situacije koje ukazuju na prve simptome zavisnosti od igara na sreću. Kroz program edukacije treba da prođe 400 radnika do kraja 2010. godine, u sledećoj godini će svi zaposleni u kompanijama članicama Udruženja imati sertifikate o završenoj obuci, a zatim će se edukacija nastaviti sa novozaposlenim radnicima.

Istovremeno sa pokretanjem edukacije zaposlenih, pripremljeni su promotivni posteri i flajeri koji ukazuju na rizike stvaranja zavisnosti od igara na sreću i načine prevencije. Promotivni materijl će biti izložen u više od 550 poslovnica članova Udruženja.

Dogovorene prateće aktivnosti se odnose na edukaciju roditelja i prosvetnih radnika, a biće uspostavljena i saradnja sa institucijama koje imaju slična iskustva, organizovani događaji u cilju promocije zdravog života i provedena odgovarajuća istraživanja. U planu je i formiranje kluba anonimnih patoloških kockara, kao i timova vršnjačkih edukatora za prevenciju. Takođe, u okviru članica udruženja biće pokrenute radionice gde će se razmatrati problemi i načini za njihovo rešavanje u okviru problema zavisnosti od igara na sreću.

“Društveno odgovorno poslovanje, sa posebnim akcentom na edukaciju i preventivu u odgovornom upražnjavanju igara na sreću, jeste okosnica rada Udruženja. Sve kompanije članice Udruženja imaju bogato iskustvo i izraženu društvenu odgovornost u poslovanju, koja se ogleda kako u odgovornom i potpuno zakonitom delovanju, tako i u brojnim humanitarnim aktivnostima. Verujemo da će saradnja sa ovom renomiranom institucijom doprineti smanjenju patologije u kockanju i zdravijoj naciji” – izjavio je nakon potpisivanja protokola predsednik Udruženja Vanja Bulić.

“Prepoznali smo Udruženje priređivača igara na sreću kao odgovornog partnera i koji je spreman da se uhvati u koštac sa stvarnim problemima sa kojima se kao društvo svakodnevno suočavamo. Rano intervenisanje, rad sa visokorizičnim faktorima i istovremeno razvijanje prevencije protektivnih faktora smatramo neophodnim. Kombinovanje programa koji se baziraju na radu sa porodicom, školama, lokalnom samoupravom, medijima i privredom je mnogo efektnije od rada i programa koji se baziraju samo na jednom konceptu” – izavila je rukovodilac preventivnog sektora Specijalne bolnice Jasmina Milašinović po potpisivanju Protokola o saradnji.

Udruženje priređivača igara na sreću poziva sve državne organe i institucije da podrže ove aktivnosti kako bi one dobile sto širi društveni značaj i time doprineli što boljem preventivnom delovanju za dobrobit svih građana.