Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

VISOKI POSLOVNI I ETIČKI STANDARDI

Danasnji sastanak Foto Branko Starcevic

UPIS predstavio izveštaj o duštvenoj odgovornosti za 2015.godinu. Kompanije članice UPIS-a ne duguju ni dinar na ime poreza. Projekat prevencije zavisnosti i zaštita maloletnika i dalje u prvom planu. Učešće u svim socijalno-humanitarnim akcijama. U Skupštinu Srbije predata peticija sa preko 100 hiljada potpisa za ukidanje spornog člana 83.Zakona o porezu na dohodak građana.

Beograd, 29.01.2016. godine: UPIS i njegove članice su tokom 2015.godine nastavili sa ispoljavanjem visokih poslovnih i etičkih standarda, osnovni je zaključak konferencije za novinare Udruženja priređivača igara na sreću Srbije.

Govoreći o pokazateljima poslovanja direktor Udruženja Rade Karan je istakao da je potpuna legalnost poslovanja u svim sferama imerativ i komanija i UPIS-a u celini i dodao: „Svih 2700 zaposlenih su uredno prijavljeni, sa svim plaćenim porezima i doprinosima i sa redovnim mesečnim primanjima. U prošloj godini na ime svih vrsta poreza, taksi i naknada u državni budžet i budžete lokalnih samouprava uplaćeno je 19 miliona eura. Samo u poslednjih 5 godina na ime svih fiskalnih i parafiskalnih nameta državi je uplaćeno preko 70 miliona eura. Naše kompanije nemaju niti jednog dinara poreskog duga. Istovremeno redovno servisiramo i sve obaveze prema dobavljačima i tako i njima omogućavamo normalno poslovanje. Inače, obaveze prema dobavljačima iz godine u godinu rastu, ne zbog povećanja obima našeg posla već isključivo zbog rasta cena i usluga“.

Direktor UPIS-a je posebno istakao činjenicu da su kompanije članice i u otežanim uslovima poslovanja uspele da sačuvaju broj zaposlenih i da ga povećaju za 2 % i to uglavnom sa mladim IT stručnjacima.

[envira-gallery id=”605″]

UPIS i njegove članice su lider ne samo u regionu već i šire kada su u pitanju društvena odgovornost i zaštita maloletnika. Projekat prevencije „Moguće je prekinuti se sa uspehom i dalje provodi. Do sada smo u saradnji sa Specijalnom bolnicom iz Drajzerove edukovali oko 3700 naših zaposlenih. Istovremeno, UPIS i komapnije članice su učestvovali u svim socijalno-humanitarnim akcijma počev od pomoći teško oboleloj deci, žrtvama porodičnog nasilja do pomoći migrantima sa Bliskog istoka. Nastavljeno je i sa pružanjem pomoći u okviru sporta, kulture i nauke.

Koordinator UPIS-a Zoran Puhač je istako da su UPIS i sve kompanije članice ponosni na činjenicu da veoma često UPIS-ovi visoki etički standardi budu pretočeni u zakonske odreddbe u Srbiji. Poslednji slučaj je sa Zakon o oglašavanju u koji su unete odredbe o zaštiti maloletnika koje UPIS-ove kompanije, shodno svetskoj praksi, primenjuju već nekoliko godina. Puhač je podsetio i na prethodne slučajeve. Zabrana ulaska maloletnika u objekte u kojima se prirerđuuju igre na sreću i odredbe o prevenciji zavisnosti su UPIS-ovi predlozi koji su prihvaćeni i našli se u Zakonu.

Govoreći o aktuelnim dešavanjima u oblasti igara na sreću Zoran Puhač je istakao da je peticija sa preko 100 hiljada potpisa za ukidanje spornog člana 83. Zakona o porezu na dohodak građana predata u Skupštinu. UPIS je pozvao narodne poslanike da glasaju ZA i time ukinu taj neprimenjivi i retrogradni član Zakona, koji je star desetak godina i koji se ne primenjuje nigde u svetu. Tako bi narodni poslanici podržali i uvažili nedvosmislenu volju više od 100 hiljada građana Srbije.

Na kraju UPIS je najavio učešće svojih komapnija na najvećem svetskom sajmu igara na sreću – LONDON ICE 2016 kao i učešće na Međunarodnoj konfrenciji EOGL takođe u Londonu podsećajući da je UPIS član ove najuglednije evropske asocijacije priređivača igara na sreću.

en_USEnglish