Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Visoki standardi po svetskim principima

VISOKI STANDARDI PO SVETSKIM PRINCIPIMA:

Članice Udruženja već odavno idu korak ispred zakonskih rešenja i internim propisima su potpuno zabranile ulazak maloletnika u svoje poslovnice, uz stroge sankcije za zaposlene koji to ne poštuju, i intenzivno tražile da takva odredba uđe i u Zakon o igrama na sreću. – Upravo je u toku kombinovana promotivno – edukativna kampanja u saradnji sa Specijalnom bolnicom u Drajzerovoj – “Moguće je prekinuti”, koja se bazira na preventivnom prepoznavanju osoba pod rizikom zavisnosti od igara na sreću i pravovremenom uključivanju u lečenje. – Kroz podizanje standarda fizičkog i tehničkog obezbeđenja znatno je smanjeno narušavanje reda i mira, ne samo u objektima u kojima se priređuju igre na sreću, već i u njihovoj okolini, što izuzetno povoljno deluje na ukupnu bezbednost građana i smanjenje stope kriminala u državi.

Udruženje priređivača igara na sreću Srbije, prilikom osnivanja, zadalo je sebi nekoliko ciljeva kojima će težiti u svom delovanju. Među najvažnijim ciljevima Udruženja su podizanje ukupnih standarda poslovanja prema najsavremenijim svetskim trendovima u industriji igara na sreću i promocija aktivnog društveno odgovornog delovanja na dobrobit građana Srbije. S obzirom na to da se bave priređivanjem igara na sreću, zbog prirode posla, kod tih kompanija je nužna viša svest o društvenoj odgovornosti, a članice Udruženja, po pravilu, u tom pogledu idu znatno ispred zakonskih rešenja u Srbiji.

SARADNJA SA SPECIJALNOM BOLNICOM

Godinama unazad ukazujemo na neophodnost potpune zabrane ulaska maloletnika u objekte u kojima se priređuju igre na sreću i zahtevamo da se takvo rešenje prošiše zakonom, jer je to jedini istinski način preventivnog delovanja na smanjenju maloletničkog kockanja i standard koji su usvojile sve razvijene zemlje. Kompanije članice Udruženja već odavno idu korak ispred zakonskih rešenja i internim propisima su potpuno zabranile ulazak maloletnika u svoje poslovnice, uz stroge sankcije za zaposlene koji to ne poštuju, i intenzivno tražile da takva odredba uđe i u Zakon o igrama na sreću. Konačno, novim predlogom izmena zakona predviđena je potpuna zabrana ulaska maloletnika i time smo veoma zadovoljni.

Najvažniji projekat pokrenut u okviru društveno odgovornog poslovanja članica Udruženja jeste intenzivna saradnja sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj, sa kojom je nedavno potpisan i Protokol o trajnoj saradnji. Upravo je u toku kombinovana promotivno – edukativna kampanja pod radnim nazivom “Moguće je prekinuti”, koja se bazira na preventivnom prepoznavanju osoba pod rizikom zavisnosti od igara na sreću i pravovremenom uključivanju u lečenje. Najvažnija aktivnost u okviru projekta se odnosi na edukaciju zaposlenih u kompanijama članicama Udruženja kako bi na vreme prepoznali i reagovali na potencijalne situacije koje ukazuju na prve simptome zavisnosti od igara na sreću.

Kroz program edukacije treba da prođe 400 radnika do kraja 2010. godine, dok će u sledećoj godini svi zaposleni u kompanijama članicama Udruženja imati sertifikate o završenoj obuci, zatim će se edukacija nastaviti sa novozaposlenim radnicima, a svi lokali će imati vidno istaknute sertifikate da u njima rade edukovani radnici. Sinhronizovano sa pokretanjem edukacije zaposlenih, distribuirani su promotivni posteri i flajeri koji ukazuju na rizike stvaranja zavisnosti od igara na sreću i načine prevencije. Promotivni materijali su izloženi u više od 550 poslovnica članova Udruženja. Ovakva vrsta preventivnog delovanja i društveno odgovornog poslovanja predstavlja najviše svetske standarde u toj oblasti i primenjuje se u najrazvijenijim državama.

SIGURNOST GRAĐANA JE ZAJEDNIČKI INTERES

Dogovorene prateće aktivnosti se odnose na edukaciju roditelja i prosvetnih radnika, a biće uspostavljena i saradnja sa institucijama koje imaju slična iskustva, organizovani događaji u cilju promocije zdravog života i sprovedena odgovarajuća istraživanja. U planu je i formiranje kluba anonimnih patoloških kockara, kao i timova vršnjačkih edukatora za prevenciju. Takođe, predviđeno je pokretanje radionica gde će se razmatrati problemi i načini za njihovo rešavanje u okviru problema zavisnosti od igara na sreću.

Posebno je značajno to što je Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti najreferentnija ustanova te vrste u Srbiji i sa velikim ugledom u ovom delu Evrope i da se nalazi u sistemu državne zdravstvene zaštite, pa je pomoć koju ona pruža besplatna za sve korisnike zdravstvenog osiguranja, a samim tim i dostupna svim slojevima društva.
“Prepoznali smo Udruženje priređivača igara na sreću kao odgovornog partnera koji je spreman da se uhvati u koštac sa stvarnim problemima sa kojima se kao društvo svakodnevno suočavamo. Rano intervenisanje, rad na prevenciji riziko faktora i istovremeno razvijanje protektivnih faktora smatramo neophodnim. Kombinovanje programa koji se baziraju na radu sa porodicom, školama, lokalnom samoupravom, medijima i privredom je mnogo efektnije od rada i programa koji se baziraju samo na jednom konceptu” – izavila je rukovodilac preventivnog sektora Specijalne bolnice Jasmina Milašinović po potpisivanju Protokola o saradnji.

Paralelno, u skladu sa izraženim visokim standardima poslovanja, Udruženje insistira na maksimalnoj zaštiti i bezbednosti, kako igrača, tako i zaposlenih. To podrazumeva najsavremenije mere tehničke i fizičke zaštite objekata u cilju prevencije bilo kakvog incidentnog ponašanja i narušavanja reda i mira. Svi objekti kompanija članica Udruženja su pod stalnim video nadzorom, a kvalitetno obučeno fizičko obezbeđenje kombinuje neprekidno prisustvo i dodatne obilaske objekata sa odličnom saradnjom sa policijom. Na taj način, u proteklom periodu je znatno smanjeno narušavanje reda i mira, ne samo u objektima u kojima se priređuju igre na sreću, već i u njihovoj okolini, što izuzetno povoljno deluje na ukupnu bezbednost građana i smanjenje stope kriminala u državi.

Udruženje priređivača igara na sreću poziva sve državne organe i institucije da podrže ove aktivnosti i da ih uvrste u zakonska i podzakonska akta, u meri u kojoj je to moguće, kako bi one dobile što širi društveni značaj i time doprineli što boljem preventivnom delovanju za dobrobit svih građana.

POMOĆ NAJUGROŽENIJIMA

Tradicija humanitarnog rada i donatorstva duboko je ukorenjena u ukupno poslovanje kompanija članica Udruženja priređivača igara na sreću. Pružanje pomoći najugroženijima i finansiranje neprofitnih sportova jesu osnovni principi kojima se rukovodimo.

Spisak onih kojima smo pomogli i pomažemo zaista je veliki – Institut za majku i dete, Univerzitetska dečja klinika u Tiršovoj, Humanitarna organizacija ”Ana i Vlade Divac”, Dečje selo u Sremskoj Kamenici, Humanitarna organizacija ”Naša Srbija”, Centar za porodični smeštaj dece Miloševac, Društvo za pomoć osobama ometenim u razvoju ”Stari grad”, Centar za zaštitu dece u Zvečanskoj, Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu, Udruženje građana za pomoć osobama sa posebnim potrebama ”Naša deca”, Savetovalište za borbu protiv nasilja u porodici, Dom za decu bez roditelja ”Kolevka”, Humanitarna organizacija za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju ”Dečje srce”, Sigurne ženske kuće, Dom u Kulini, Fondacija B92, Manastir Svete Petke koji zbrinjava stare i nemoćne osobe i mnogi drugi.

Takođe, značajna pažnja se posvećuje niskoprofitnim i neprofitnim sportovima i malim klubovima, kojima je preovlađujući izvor finansiranja donatorstvo – Sooftball savez Srbije, Vazduhoplovni savez Srbije, Kriket savez Srbije, rukometni klub ”Crvena Zvezda” Kajakaški klub Zemun, Košarkaški klub Železničar iz Čačka, Klub borilaćkih sportova ”Ronin” iz Novog Sada, Futsal Super liga, Beograd Mačevalački klub Crvena Zvezda, Klub ekstremnih sportova ”Fait” iz Kraljeva, klub američkog fudbala ”Indians” iz Inđije, Wing Chun Kung Fu” Zmajevo Gnezdo” iz Beograda, atletski klub ”Železničar” iz Inđije, ženski rukometni klub ”Crvena zvezda”, fudbalski klub ”Ribnica”, karatista Perica Šipetić, klub američkog fudbala ”Divlji veprovi” iz Kragujevca, ragbi klub ”Pobednik” iz Beograda, bokserski klub ”Chip”, motociklistički sport i druge.

en_USEnglish