Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

ZNAČAJAN DOPRINOS PRIVREDI SRBIJE I DRUŠTVU U CELINI

mg 0525

Kompanije članice UPIS-a redovno izmiruju sve svoje obaveze prema državi i dobavljačima. Projekat prevencije zavisnosti i zaštita maloletnika i dalje u prvom planu. Učešće u brojnim socijalno-humanitarnim akcijama. Protivustavnim odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave igre na sreću diskriminisane u odnosu na druge privredne grane.

Beograd, 17.01.2017. godine: Poslovanje kompanija članica Udruženja priređivača igara na sreću (UPIS), sa visokim nivom poslovne etike i značajnih rezultata na polju društvene odgovornosti, ostvaruje značajan doprinos privredi i društvu Srbije u celini, zaključak je današnje konferencije za medije, na kojoj je UPIS predstavio ekonomske pokazatelje privređivanja i rezultate društveno odgovornog poslovanja kompanija članica.

Govoreći o pokazateljima poslovanja direktor Udruženja Rade Karan je istakao da je potpuna legalnost poslovanja u svim sferama imerativ i kompanija i UPIS-a u celini i dodao: „Svi zaposleni, a njih je skoro 3 hiljade su uredno prijavljeni, sa svim plaćenim porezima i doprinosima i sa redovnim isplatama mesečnih primanja.

U prošloj godini na ime svih vrsta poreza, taksi i naknada u državni budžet i budžete lokalnih samouprava uplaćeno je 20 miliona evra. Samo u poslednjih 5 godina na ime svih fiskalnih i parafiskalnih nameta državi je uplaćeno preko 70 miliona evra.

Naše kompanije nemaju niti jednog dinara poreskog duga. Istovremeno redovno servisiramo i sve obaveze prema dobavljačima i tako i njima omogućavamo normalno poslovanje. Inače, obaveze prema dobavljačima iz godine u godinu rastu, ne zbog povećanja obima našeg posla već isključivo zbog rasta cena i usluga“.

[envira-gallery id=”655″]

Direktor UPIS-a je posebno istakao činjenicu da su kompanije članice i u otežanim uslovima poslovanja uspele da sačuvaju broj zaposlenih i da ga čak povećaju za 2 % i to uglavnom sa mladim IT stručnjacima.

UPIS i njegove članice su lider ne samo u regionu već i šire kada su u pitanju društvena odgovornost i zaštita maloletnika. Projekat prevencije „Moguće je prekinuti’’ se sa uspehom i dalje provodi. Do sada, u saradnji sa Specijalnom bolnicom iz Drajzerove, edukovano je oko 3800 zaposlenih. Istovremeno, UPIS i komapnije članice su učestvovali u brojnim socijalno-humanitarnim akcijma počev od pomoći teško oboleloj deci do podrške žrtvama porodičnog nasilja. Posebno se ističe akcija u okviru fondacije “Srce za decu” Nastavljeno je i sa pružanjem pomoći u okviru sporta, kulture i nauke. U Srbiji – zemlji košarke obnovljeno je 36 terena za košarku uz učešće legendi ovoj trofejnog sporta.

Govoreći o aktuelnim dešavanjima u oblasti igara na sreću direktor UPIS-a je pozdravio veliki odziv naših igrača narodnoj inicijativi kada je u rekordnom roku za samo tri dana sakupljeno preko 200 hiljada potpisa punoletnih građana Srbije za ukidanje protivustavnih i protivzakonitih odredbi usmerenih protiv kladionica. Takođe, evidentno je da su igre na sreću diskriminisane u odnosu na druge privredne grane i kada su pitanju lokalne komunalne takse. Protivustavnim odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave diskriminisani su privredni subjekati koji priređuju igre na sreću u odnosu na privredne subjekte koji obavljaju druge delatnosti čime se stvara nejednak položaj privrednih subjekata na tržištu što predstavlja kršenje člana 84. Ustava Republike Srbije.

Tako je, na primer, prosečna taksa za isticanje firme na teritoriji Srbije u 2011. i 2012. godini, po jednom lokalu iznosila oko 100.000,oo dinara, dok se u 2013. godini taj iznos popeo na prosečno oko 300 hiljada dinara, u 2014. i 2015. godini na oko 370 hiljada dinara, a u 2016.godini na oko 500 hiljada dinara. Radi se o povećanju većem od četri puta, što nema ekonomskog opravdanja niti ekonomske logike. Enormno povećanje ovih taksi, izazvano pre svega megalomanijom lokalnih moćnika, „pojelo“ je oko hiljadu radnih mesta u kompanijama –članicama UPIS u poslednje tri godine.

Na kraju UPIS je najavio učešće kompanija članica na najvećem svetskom sajmu igara na sreću – LONDON ICE 2017 kao i učešće na Međunarodnoj konferenciji Evropske organizacije za regulaciju igara na sreću – EOGL.

en_USEnglish