Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

DA LI DEO PORESKE UPRAVE NEČINJENJEM STAVLJA PRIVATNI SEKTOR U NEPOVOLJNIJI POLOŽAJ

Za više od dve godine važenja aktuelnog Zakona o igrama na sreću nije izdata niti jedna dozvola za on lajn igre. Milionski gubici za državni budžet. Da li se ponovo priprema favorizovanje stranih operatera na štetu državnog budžeta, ali i privatnog sektora.

Beograd, 03.01.2014.godine – Aktuelni Zakon o igrama na sreću donet je još decembra 2011.godine, godine po hitnom postupku i uz obrazloženje da je interes države da se ta oblast kvalitetnije uredi i omogući organizacija igara na sreću preko interneta. Od tada, osim svojevremenog pokušaja da se protivzakonito na tržište dovede i favorizuje strana kompanija, ništa nije učinjeno. Naprotiv, zakulisanim birokratskim igrama formalno je ukinuta Uprava za igre na sreću, jedina koja je vršila kakvu – takvu kontrolu legalnosti rada, a sva ovlašćenja su preneta na Sektor za menjačke i devizne poslove i igre na sreću Poreske uprave.

U ovom trenutku, po svemu sudeći, na sceni je intenzivna opstrukcija i odugovlačenje sa primenom Zakona o igrama na sreću od strane Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću Poreske uprave. Naime, različitim birokratskim opravdanjima pokušava se odložiti puna primena zakona, dok se istovremeno ne preduzimaju nikakve iole ozbiljnije mere na smanjenju nelegalnog tržišta. Na taj način državni budžet je svakodnevno oštećen za milionske iznose, a srpske kompanije gube trku na medjunarodnom i domaćem tržištu.

Svedoci smo da se probijaju svi zakonski rokovi i da se vuku potezi koji nisu nikome od koristi, osim ako možda postoji skriveni interes pojedinaca. S obzirom na aktuelno stanje, koje podseća na već viđene prikrivene pokušaje favorizovanja inostranih kompanija na štetu privatnog sektora, kao i na inertan odnos nadređenih u Poreskoj upravi prema ovakvim postupcima, a na koje mesecima upozoravamo, Udruženju priređivača igara na sreću Srbije ne preostaje druga mogućnost nego da javno pokrene konkretna pitanja rukovodstvu Poreske uprave:

Zašto Sektor za menjačke i devizne poslove i igre na sreću već mesecima protivzakonito odlaže donošenje – izdavanje rešenje za priređivanje igara na sreću putem sredstava elektronskih komunikacija?

– Da li Sektor za menjacke i devizne poslove i igre na sreću Poreske uprave odugovlačenjem donošenja odluka o dodeli privremenih dozvola za on lajn igre na sreću kojima nanosi štetu i državi i priredjivacima i svojim pokušajima da pronadje najbanalnije razloge da što više odugovlači ove procese u stvari pravi prostor za dolazak stranih priredjivača na mala vrata?

Da li je rukovodstvo Poreske uprave svesno činjenice da se ovom vrstom protivzakonitog delovanja budžet Republike Srbije uskraćuje mesečno za više stotina hiljada evra i da su na taj način uskraćena sredstva za finansiranje crvenog krsta, centara za socijalni rad, narodnih kuhinja, sportskih organizacija, jedinica lokalnih samouprava i lečenja retkih bolesti?

– Da li je rukovodstvo Poreske uprave svesno da pomenuti Sektor već više od godinu dana izbegava svoje zakonske obaveze u borbi protiv nelegalnog tržista igara na sreću i time omogućava razvoj i bujanje sive ekonomije koja u oblasti igara na sreću konstantno povećava?

– Da li je rukovodstvo Poreske uprave upoznato sa činjenicom da predstavnici pomenutog Sektora imaju kontakte sa predstavnicima nelegalnog tržista, i da se nakon svakog takvog razgovora broj nelegalnih objekata u Srbiji samo povecava umesto da se smanjuje?

Odugovlačenje sa primenom pravilnika i prolongiranje rešavanja dozvola za on lajn igre domaćim operaterima i sve što se dešava u vezi sa tim ukazuje da pojedinci priželjkuju još jednu privatizaciju bez tendera i javnog dogovora i da je pozadina to što je u planu da se jedan strani priredjivač na „mala vrata“ uvede na tržište, preko lutrije, i da mu se obezbedi što veći monopol na našem tržištu.

Obzirom da je u toku 2013.godine, zbog dolaska novog rukovodstva, Državna lutrija Srbije krenula sa pozitivnim poslovanjem ne postoji racionalan razlog da se poslovanje DLS “na mala vrata” poverava stranim kompanijama uz aktivno “mučenje” privatnog sektora.

Smatramo da aktivnosti oko budućeg poslovanja DLS ne treba da dodiruju privatni sektor, sem u delu da očekujemo ravnopravan tretman za sve jer kompanije članice UPIS-a rade na tržištima 25 zemalja i nigde nemaju veća prava od ostalih priređivača nego isključivo ravnopravan status, tako da nam nisu jasne želje pojedinaca za stavljanje domaćeg privatnog sektora u podredjeni polozaj. Pokusaj stvaranja neravnopravnih uslova na tržištu odnosno proširenja postojećeg monopola za stranog priredjivača, – jeste nešto protiv čega ćemo se boriti.

Takođe, želimo da istaknemo da nemamo ništa protiv dolaska stranih operatera, ali tražimo da imamo ravnopravan tretman na tržištu po principima i standardima koji važe u EU i razvijenom svetu. Takođe, naš stav je da se moraju raspisati tenderi za dalje privatizacije, konsultantske i ostale ugovore koje potpisuje Državna lutrija Srbije, jer su brojni ugovori koje je sklopilo prethodno rukovodsttvo DLS sada na tapetu pravosudnih organa uz milionske štete po državni budžet.

Zbog ovakvog stanja na trzištu (postojanje nelegalnog tržišta,uvodjenje stranog priredjivača na mala vrata bez tendera i javnih konkursa, pokušaji proširenja monopola, ne praćenje evropskih direktiva na polju igara na sreću…), konstantno se povećava pritisak na legalne priredjivače kojima se nameću sve teži uslovi poslovanja što dovodi do velikog smanjenja broja legalnih priredjivača što će u sledećoj godinii dovesti do značajnog smanjenja prihoda u drzavni budzet.

UPIS apeluje na Poresku upravu, Ministarstvo finansija i Vladu Republike Srbije da stanu na put samovolji pojedinaca iz Poreske uprave i odugovlačenju u primeni Zakona o igrama na sreću i pratećih propisa od strane Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću Poreske uprave i vrati funkcionisanje tog Sektora u okvire zakona.

en_USEnglish