Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

NEDELJNIK „NIN” NESHVATLJIVO OSUDIO ODLUKU VLADE DA SMANJI GRAĐANIMA SRBIJE POREZE NA DOBITKE U IGRAMA NA SREĆU

cropped UPIS AGP 1 e1617954458252

Glavni i odgovorni urednik nedeljnog lista „NIN“ ustremio se na industriju sportskog klađenja komentarišuci tek usvojeni Zakon o porezu na dohodak gradjana, kojim je aktuelna Vlada Srbije ispravila više od decenije dug period nelogicnosti, diskriminacije i nanošenja šteta našim gradjanina. Zasmetalo mu je sto naši gradjani od sada neće plaćati porez od 20 odsto na dobitke do 100.000 dinara, koje ostvare u igrama ne sreću, odnosno, pošto je ta neoporeziva granica pomerena sa 11.684 dinara na 100.000 dinara.


On za sebe tvrdi da je ozbiljan novinar i ekonomski analitičar, mada se iz sadržine teksta jasno vidi da ne postoji nimalo objektivnog i istraživačkog novinarsta u ovoj priči, jer je temeljni postulat takvog novinarstva prethodna pažljiva provera svih činjenica povezanih sa nekom temom, a da tek nakon toga može uslediti davanje objektivan sud na temu o kojoj piše. Jasno je takođe i da je ovaj tekst lišen objektivne ekonomske analize, a koja bi trebalo da bude pretpostavka za donošenje zaključka zašto je, primera radi, dobro da se oporezuju dobici – prihodi naših građana u industriji igara na sreću u iznosu preko 11.684 dinara, a loše da usvojeno zakonsko rešenje o oporezivanju dobitaka preko 100.000 dinara zaživi?Naime, porez kojim se oporezuju dobici – prihodi naših građana u iznosu preko 11.684 dinara, uvela je jedna od prethodnih Vlada Republike Srbije pre 2012. godine. Ovakva vrsta ograničenja nije postojala i ne postoji u EU jer je po svojoj suštini vrlo restriktivna za priređivače.

Zbog svega toga je Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) 2016. pokrenulo Narodnu inicijativu za promenu oporezivanja dobitaka u igrama na sreću iz gore pomenutog Zakona o porezu na dohodak građana. Za samo 4 dana, Udruženje je prikupilo vise od 100.000 potpisa građana, koje je potom, u skladu za Zakonom, zajedno sa listom potpisnika, predalo Narodnoj skupštini. O Narodnoj inicijativi i listi potpisnika obaveštene su sve polsaničke grupe, Ministrastvo finansija, Poreska uprava ali i svi mediji u kampanji koja je trajala više nedelja. Aktuelna Vlada i novi ministar finansija imali su sluha za ključnu poruku naše Narodne inicijative, koja je pozivala na poštovanje principa fiskalne neutralnosti i obezbeđivanje ravnopravnih uslova za poslovanje svih privrednih subjekata u okviru domaćeg tržišta igara na sreću. U neposrednom dijalogu sa predstavnicima Udruženja, Ministarstvo je uložilo napor da se zajednički dođe do najboljeg rešenja i na konstruktivan način reši dugogodišnji problem.

Naravno, sve su ovo javno dostupne činjenice i makroekonomski parametri koje je navedeni novinar i ekonomista mogao da proveri i da ih iskoristi za formulisanje trezvene ekonomske analize domaćeg tržišta igara na sreću. Na taj način, veoma bi brzo došao do podatka da industrija klađenja u Srbiji zapošljava preko 12.000 ljudi kojima se redovno plaćaju mesečne zarade kao i svi pripadajući porezi i doprinosi. Ukoliko bi u navedenu analizu uvrstio i parametre koji se tiču svih uplata industrije sportskog klađenja u državni budžet na osnovu poreza, taksi i naknada za igre na sreću, uplata doprinosa u fondove penzijskog i zdravstvenog osiguranja, kao i uplata u budžete lokalnih samouprava po osnovu lokalnih komunalnih taksi, ustanovio bi i da je direktan godišnji doprinos igara na sreću u ukupnom BDP-u Republike Srbije oko 130 miliona eura. Imajući u vidu široku mrežu dobavljača sa oko 85 hiljada zaposlenih direktno „naslonjenih“ na industriju sportskog klađenja, koja im obezbeđuje stabilne prihode i radna mesta (što je oko 3,5% od broja ukupno zaposlenih u Srbiji) i činjenicu da priređivači igara na sreću svoje obaveze prema njima servisiraju u skladu sa rokovima predviđenim ugovornim obavezama, industrija igara na sreću BDP-u države indirektno doprinosi sa blizu 500 miliona evra godišnje.

Predstavivši sve navedene činjenice, Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) pozdravlja iskazanu nameru Vlade Republike Srbije i novog Ministra finansija gospodina Siniše Malog da u saradnji sa priređivačima i strukovnim udruženjima ispuni volju građana, iskazanu kroz Narodnu inicijativu podržanu potpisima vise od 100.000 punoletnih građana Republike Srbije, i tako omogući opstanak legalne industrije zabave koja je svuda u svetu jedan od pokretača IT industrije i opšteg ekonomskog rasta.

en_USEnglish