Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

KOME SMETA BLOKIRANJE NELEGALNOG POSLOVANJA U SRBIJI

Pod maskom zalaganja za slobodan pristup informacijama, ‘’Share fondacija’’ je objavila jednostranu i iskrivljenu analizu. Sajtovi za kockanje su komercijalni sajtovi koji nemaju nikakve veze sa informisanjem građana i na svim uređenim tržištima takvi sajtovi su obavezni da plate licencu državi u kojoj posluju. Blokiranje ilegalnih sajtova za kockanje u ovom trenutku se primenjuje u Belgiji, Francuskoj, Grčkoj, Švedskoj, Bugarskoj i Litvaniji, a upravo se uvodi u Holandiji i Hrvatskoj, sa tendencijom da ga usvoje i druge države.

U vezi povlačenja iz skupštinske procedure Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koje se po svemu sudeći dogodilo sa pojavom jednostrane analize izvesne “Share fondacije”, Udruženje priređivača igara na sreću ukazuje da je svojevrstan skandal da se olako prihvataju iskrivljeno predstavljene činjenice iz evropske i svetske zakonodavne prakse legalnog poslovanja.

Naime, pomenuti predlog zakona ima definisanu obavezu domaćih internet operatera da blokiraju pristup sajtovima za kockanje koji nemaju plaćenu licencu za poslovanje na teritoriji Srbije.

Pod maskom zalaganja za slobodan pristup informacijama, ‘’Share fondacija’’ je objavila jednostranu i iskrivljenu analizu u kojoj tvrdi da je takva odredba u suprotnosti sa evropskim zakonodavstvom, da se ugrožava pravo građana na slobodan pristup internetu i informacijama, te da takva odredba iziskuje velike materijalne troškove domaćih internet operatera.

Činjenice koje je veoma lako proveriti govore sasvim suprotno.

  1. Sajtovi za kockanje su komercijalni sajtovi koji nemaju nikakve veze sa informisanjem građana i na svim uređenim tržištima takvi sajtovi su obavezni da pribave – plate licencu države u kojoj posluju. Ukolikoim se dozvoli slobodan pristup bez plaćanja licence, svi legalni priređivači koji uredno plaćaju poreze i nadoknade na konkretnom tržištu dovode se u neravnopravan položaj, što je protivno osnovnim principima jednakih uslova poslovanja. Ovako nakaradno tumačenje slobodnog pristupa informacijama koje u svojoj analizi promoviše ‘’Share fondacija’’, može dovesti u pitanje i obavezu pribavljanja/plaćanja emiterske dozvole i poreza za inostrane TV stanice ili operatere mobilne telefonije koji ne mogu da posluju na tržištu ukoliko ne plate licencu, što je svetski standard.
  2. Zakonodavstvo članica Evropske unije, ali i drugih razvijenih država u svetu, poput SAD, priznaje pravo država da blokiraju pristup sajtovima za kockanje koji izbegavaju da plaćaju licencu i porez, odnosno posluju nelegalno na određenoj teritoriji, blokiranje pristupa je čak opšti trend u svetu, a jedino se metode razlikuju od države do države. U ovom trenutku, od država Evropske unije, ovakvo zakonsko rešenje se primenjuje u Belgiji, Francuskoj, Grčkoj, Švedskoj, Bugarskoj i Litvaniji, a upravo se uvodi u Holandiji i Hrvatskoj. Najpoznatiji je slučaj kada je vlada SAD pre izvesnog vremena blokirala svojim državljanima između ostalog i pristup jednom od najpopularnijih kockarskih sajtova – PokerStars.
  3. Blokiranje pristupa sajtovima koji posluju ilegalno nije komplikovano i može se izvesti na više desetina načina, neki od njih su i bez ikakvih dodatnih finansijskih troškova za internet operatere, a u pomenutoj analizi je namerno predstavljen jedan od najskupljih, što opravdava sumnju u dobru nameru analize. Pri tome, cene predstavljene u analizi su maloprodajne, a ne projektne – koje mogu da budu i do 70 odsto niže od navedenih. Jednostavno blokiranje IP adresa pedesetak najpoznatijih kockarskih sajtova koji nemaju licencu za poslovanje u Srbiji smanjilo bi ilegalno internet kockanje za najmanje 80 odsto. Ilustracije radi, samo Bugarska, koja je članica Evropske unije, bez ikakvih posebnih problema, trenutno blokira pristup prema 262 ilegalna sajta za kockanje i te liste sajtova se redovno ažuriraju.

Važno je znati da je Evropska unija dala pravo i slobodu svojim članicama da oblast igara na sreću urede u intresu države i svojih građana. Sve prepruke EU idu upravo u pravcu u kome je i nedavno povučen i predlog zakona napisan, odnosno da je mesto plaćanja poreza država iz koje građanin potiče I svaka ozbiljna država to pravo maksimalno koristiti.

Nesprečavanje pristupa ilegalnim sajtovima za kockanje, a to su svi koji nemaju licencu za poslovanje u Srbiji, nanosi ozbiljnu štetu pre svega građanima, koji nemaju nikakvu pravnu zaštitu, a zatim i državi i njenom budžetu, jer omogućava nekontrolisan odliv deviza iz zemlje. Istovremeno, na takav način se obesmišljava plaćanje licenci od strane legalnih priređivača, stimuliše nepoštovanje zakona i ugrožava pravo na ravnopravne tržišne uslove domaćih priređivača igara na sreću.

Veoma pristrasna i krajnje jednostrana analiza ove problematike koju je uradila ‘’Share fondacija’’ sa povodom budi sumnju u dobre namere, jer ne bi bilo prvi put da se pod plaštom proklamovanih ideala kriju razne interesne grupe čiji je osnovni cilj materijalna korist, po pravilu na štetu države i njenih građana.

Udruženje priređivača igara na sreću je ubeđeno da državni organi treba da se ponašaju u skladu sa evropskim standardima i da slede EU zakone, ali da u onim delovima gde ima slobodu odlučivanja, Vlada Srbije mora da štiti intrese države i građana i da na zakonu zasnovane načine omogući ravnopravnu tržišnu utakmicu i spreči protiv zakonito odlivanje novca iz zemlje.

U tom smislu, podržavamo svaku aktivnost državnih organa koja će obezbediti potpunu legalnost i ravnopravnost poslovanja u svim oblastima života i rada. U ovom konkretnom slučaju, očekujemo da državni organi na ekspertskom nivou za što kraće vreme utvrde sve jednostrano iznete činjenice u pomenutoj analizi, spreče dovođenje u zabludu domaće javnosti i vrate predlog zakona u proceduru.

en_USEnglish