Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

ODRŽAN XIV BELGRADE FUTURE GAMING

Belgrade Future Gaming

 U potpunosti zaživeo društveno odgovorni projekat Udruženja UPIS

Udruženje priređivača igara na sreću Srbije – UPIS) oš pre 12 godina pokrenulo je projekat prevencije bolesti zavisnosti od igara na sreću pod nazivom „Moguće je prekinuti“, u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Drajzerove. Ovaj svojevrsni „mini-jubilej“ obeležen je na nedavno održanom Sajmu igara na sreću Belgrade Future Gaming (31. maj i 1. jun).Na UPIS-ovom štandu na ovogodišnjem Sajmu igara na sreću sa ponosom ističu činjenicu da je ovaj projekat postao i deo Zakona o igrama na sreću i kao takav obavezan za sve priređivače, što je puna statisfaskcijar društveno odgovornog kao i sveukupnog rada ovog Udruženja.

Glavni cilj projekta je edukacija zaposlenih za rano uočavanje i blagovremeno sprečavanje pojavnih oblika patološke zavisnosti od igara na sreću u samom njenom nastajanju. Program je do sada završilo više od 7.000 zaposlenih iz svih kompanija članica.

Ovaj po svemu jedinstveni društveno odgovorni projekat ima dvojaki karakter:informativni, koji podrazumeva postere i flajere na uplatnim mestima svih kompanija članica UPIS sa ranim upozorenjima igračima od rizika javljanja bolesti zavisnosti i upućivanjem da u slučaju problema pomoć potraže u Specijalnoj bolnici;i edukativni, koji se ogleda u obavezi da svi zaposleni kod priređivača igara na sreću koji dolaze u kontakt sa igračima budu edukovani i sertifikovani u prepoznavanju prvih simptoma ovog oblika zavisnosti, što je deo obaveznog godišnjeg programa obuke.Kompanijski sertifikati o edukovanom osoblju nalaze na vidnim mestima u svim poslovnicama  kompanija-članicama UPIS-a  širom Srbije.

Međunarodni karakter projekta

Ovakav format prevencije ozbiljnog društvenog problema prepoznat je i u međunarodnim okvirima – UPIS je svoje rešenje predstavio i na kongesima priređivača igara na sreću jugoistočne Evrope, kao i na svetski najprestižnijim sajmovima igara na sreću u Londonu i Las Vegasu. Projekat je osmišljen i realizovan u skladu sa modelima i smernicama vodećih evropskih i svetskih udruženja priređivača i zaštita potrošača u igrama na sreću kao što je EOGL, EGBA i AGA. Projekat je prepoznat i u stručnim medicinskim krugovima i u više navrata predstavljan je na međunarodnim medicinskim skupovima koji se bave bolestima zavisnosti.

Online edukacija – uspešno prilagođavanje uslovima pandemije

Tokom 2020 i većeg dela 2021. godine, usled dobro poznatih okolnosti, edukacija zaposlenih nije sprovođena na licu mesta, ali je, u saradnji sa stručnjacima iz Bolnice iz Drajzerove osmišljen je koncept online edukacije, koji se od oktobra 2021. godine sprovodi više nego uspešno.

Imajući u vidu i dostignuti nivo odgovornog priređivanja igara na sreću, posebno sa aspekta zaštite maloletnika i potencijalih zavisnika, UPIS i njegove članice predstavljaju lidere u društveno odgovornom poslovanjuna nivou cele Evrope.

Inače, i ove godine UPIS je na svom sajamskom štandu organizovao radni sastanak predstavnika udruženja priređivača igara na sreću iz regiona. Gosti iz Skoplja, Podgorice i Banjaluke su se veoma pohvalno izrazli o ovom vidu regionalne saradnje, posebno sa aspekta razmene iskustava u normativno-pravnoj sferi kao i na polju društveno odgovornog poslovanja.

en_USEnglish