Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Počela edukacija zaposlenih u kladionicama za rano prepoznavanje simptoma zavisnosti od igara na sreću

Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) i Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti održali su danas konferenciju za medije, povodom realizacije prvog u nizu zajedničkih projekata prevencije patološkog kockanja.

Program edukacije kroz koji treba da prođe 400 zaposlenih u članicama Udruženja do kraja 2010. godine je u toku, dok će u 2011. godini više od 2000 zaposlenih pohađati ovu obuku, što će biti nastavljeno i sa novim radnicima. Edukacija zaposlenih se realizuje u cilju ranog prepoznavanja i reagovanja na potencijalne situacije koje ukazuju na prve simptome zavisnosti od igara na sreću. Svi zaposleni u kompanijama Udruženja će dobiti sertifikat o osposobljenosti, što je najsavremenije dostignuće u industriji igara na sreću u svetu.

[envira-gallery id=”374″]

Istovremeno sa pokretanjem edukacije zaposlenih, podeljeni su promotivni posteri i flajeri koji ukazuju na rizike stvaranja zavisnosti od igara na sreću i načine prevencije. Promotivni materijali su izloženi u više od 550 poslovnica članova Udruženja.

“Moram da izrazim veliko zadovoljstvo sto Udruženje privređivača igara na sreću ima društveno odgovoran odnos prema svojim korisnicima i radi aktivno na prevenciji neželjenih fenomena kao što je patološko kockanje, jer je to patologija kako za pojedinca tako i za porodicu i društvo u celini. Polaznici su treningu pristupili ozbiljno, profesionalno i sa velikim interesovanjem”, rekla je direktorka Specijalne
bolnice, Jasna Daragan-Saveljić.

“Do sada je pet grupa polaznika, prošlo obuku. Polaznike upućujemo, izmeđju ostalog, i na glavne smernice odgovornog ponašanja prilikom upražnjavanja igara na sreću, kao što su: određivanje iznosa za kockanje unapred, izbegavanje pozajmljivanja novca, kao i doživljavanje klađenja kao načina za rešavanje emocionalnih i fizičkih problema. Osobe sa problemom patološkog kockanja zanemaruju porodicu, posao, a aktivnosti u vezi sa kockom stavljaju na prvo mesto. Upravo su to situacije koje zaposleni treba da prepozna i da pokuša da na ljubazan način uputi na mogućnost stručne pomoći.” naglasila je Jasmina Milasinović rukovodilac preventivnog odseka Specijalne bolnice.

“Jedan od osnovnih zadataka Udruženja privređivača igara na sreću jeste podizanje ukupnih standarda poslovanja u toj oblasti. Edukacijom zaposlenih pokazujemo i dajemo primer drugim preduzećima na koji način mogu da budu društveno odgovorna i da kroz edukaciju svojih zaposlenih mogu podići kvalitet i nivo svog poslovanja, istovremeno brinući o zajednici u kojoj žive i rade”, izjavio je Zoran Puhač, koordinator Udruženja.

Udruženje priređivača igara na sreću poziva sve državne organe i institucije da podrže ove aktivnosti kako bi oni dobili što širi društveni značaj i time doprineli što boljem preventivnom delovanju za dobrobit svih građana.

en_USEnglish