Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

POČETAK ON LAJN IGARA NA SREĆU

UPIS – Udruženje priređivača igara na sreću Srbije pozdravlja donošenje Uputstva o postupku, načinu, proceduri i detaljima ispitivanja ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, koje je objavljeno na sajtu Poreske uprave – Sektor za devizne i menjačke poslove i igre na sreću kao i na sajtu Vojnotehničkog instituta.

Donošenjem ovog Uputstva, Ministarstvo finansija je upotpunilo i poslednju kariku u lancu da bi Vojnotehnički institut, koji je pre nekoliko meseci određen za nezavisnu referentnu laboratoriju, mogao da otpočne sa radom odnosno sa sertifikacijom informatičke opreme za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Praktično, sada su se stekli svi uslovi da zainteresovani priređivači mogu da dobiju licence za organizaciju on lajn igara na sreću u našoj zemlji i da za to državi plaćaju takse i naknade propisane Zakonom o igrama na sreću.

Benefiti od potpunog normativno-pravnog regulisanja ove oblasti su višestruki. Prvenstveno, može se očekivati značajno povećanje direktnih prihoda državnog budžeta od licenci i poreza, ali i od sprečavanja odliva novca ka inostranim sajtovima koji nemaju licence u Srbiji i do sada državi nisu plaćali niti jedan dinar. Istovremeno, ovo je i dobra prilika da se država uhvati u koštac sa nelegalnim tržištem igara na sreću.

Postoji i niz drugih pozitivnih efekata početka primene ovog Uputstva. Izborom Vojnotehničkog instituta za nezavisnu referentnu laboratoriju sprečiće se odliv deviznih sredstava za sertifikaciju informatičke opreme. Takođe, potpunim pravnim regulisanjem igara na sreću preko interneta Ministarstvo finansija daje i podsticaj domaćem IT sektoru kroz dodatno zapošljavanje visoko obrazovanih kadrova, prvenstveno kod domaćih priređivača igara na sreću.

Imajući u vidu značaj početka primene Zakona u sferi on lajan igara na sreću kao i najavljene mere Ministarstva finansija i Vlade Republike Srbije, UPIS i kompanije članice očekuju da će to u narednom periodu konačno dovesti do sređivanja stanja na domaćem tržištu igara na sreću, suzbijanja nelegalnog tržišta i stvaranje optimalnih uslova poslovanja.

en_USEnglish