Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Podrška borbi protiv ilegalnog tržišta

Iako novi Zakon o igrama na sreću nije ispunio očekivanja domaćih priređivača, Udruženje priređivača igara na sreću izražava punu podršku svim merama koje unapređuju kontrolu tržišta.

Beograd, 22.12. 2011. – Udruženje priredjivača igara na sreću (UPIS) održalo je danas konferenciju za medije povodom završetka poslovne 2011.godine. Na konferenciji su predstavljeni rezultati koje je UPIS postigao u ostvarivanju postavljenih ciljeva i iznete ocene aktuelnog stanja u oblasti igara na sreću sa aspekta početka primene novog Zakona o igrama na sreću.

„Zahvaljujući istrajnom zalaganju za punu legalnost poslovanja u oblasti igara na sreću i kvalitetnom radu UPIS je u 2011. godini doživeo svoju punu afirmaciju i prepoznat je kao relevantan sagovornih nadležnih državnih organa u kreiranju normativnih rešenja u oblasti igara na sreću“ – rekao je direktor Udruženja Rade Karan i izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima, posebno naglašavajući društvenu odgovornost Udruženja i kompanija-članica.

[envira-gallery id=”428″]

Od okotobra 2010.godine kada je UPIS u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Drajzerove počeo sa relizacijom projekta „Moguće je prekinuti“ do decembra ove godine, edukaciju u prevenciji bolesti zavisnosti od igara na sreću završilo je oko 2000 zaposlenih u kompanijama članicama Udruženja.

Odredbe o društvenoj odgovornosti su se po prvi put našle u Zakonu o igrama na sreću, upravo na inicijativu i predlog Udruženja i stoga, UPIS i specijalna bolnica su se obratili nadležnim minstarstvima sa zahtevom da se zajednički program edukacije ozvaniči i odobri kako bi bio nastavljen i sa novoprimljenim radnicima, što je projektom i predviđeno, a na osnovu Zakona i obavezno.

O aktuelnom stanju u oblasti igara na sreću sa aspekta početka primene novog Zakona govorili su koordinatori Udruženja Zoran Milošević i Zoran Puhač.

„Novi Zakon o igrama na sreću nije ispunio naša očekivanja. Očekivali smo povoljnije uslove poslovanja, a dobili daleko teže uslove, veće poreze i neravnopravan položaj kada su u pitanju poreske stope” – istakao je Zoran Milošević posebno naglašavajući neobjašnjivo različitie poreske stope za igre na sreću (5 odsto na sve igre, osim na sportsko klađenje gde je 15 odsto), čime se favorizuju pojedini priređivači, a na štetu poslovno najrizičnijeg segmenta – sportskog klađenja.

Govoreći o izradi pravilnika i drugih podzakonskih akata Zoran Puhač je izneo stavove Udruženja: „Očekujemo da budemo konsultovani po tim pitanjima jer imamo dosta iskustva u primeni savremenih propisa iz ove oblasti iz inostranstva i ubeđeni smo da možemo znatno doprineti kvalitetu i preimenljivosti zakona. U svakom slučaju pratićemo tok izrade ovh propisa i njihov kvalitet i sadržaj. Ističemo da, u uslovima ekonomske krize, ovi propisi moraju da obezbede maksimalno korišćenje postojećih resursa i time spreče nova bespotrebna ulaganja priređivača, pre svega, u opremu”
I pored realne mogućnosti da pojedine odredbe novog Zakona dovedu do smanjenja obima poslovanja, otpuštanja zaposenih i bujanja ilegalnih priređivača, UPIS je izrazio punu podršku svim merama koje unapređuju kontrolu tržišta.

en_USEnglish