Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

PREKO 107 HILJADA POTPISA ZA SAMO ČETIRI DANA

Uspeh narodne inicijative za ukidanje oporezivanja dobitaka od igara na sreću. Izuzetno veliki odziv igrača. Brisanje spornog člana je ispravka greške od pre 10 godina. Time se sprečava odliv novca iz zemlje i suzbija nelegalno tržište.

Za samo četiri dana provođenja inicijative – potpisivanja peticije za ukidanje oporezivanja dobitaka od igara na sreću višestruko je premašen broj od 30 hiljada potrebnih potpisa. Čak 107 345 građana sa pravom glasa stavilo je svoj potpis na inicijativu Narodnoj skupštini da ukine član 83. Zakona o porezu na dohodak građana.

Na taj način igrači su izneli svoj jedinstven stav i kazali šta misle, a time je dobijena i zvanična potvrda da je taj sporni član Zakona nelogičan i da ga treba brisati. Odziv igrača, na preko 1000 lokacija širom Srbije na kojima su prikupljani potpisi, bio je izuzetno veliki i iznad svih očekivanja.

Nakon administrativno-tehničke obrade očekujemo da će potpisana peticija biti u sredu 27.januara, u sladu sa Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi, biti predata u Narodnu skupštinu.

Neposredni povod za pokretanje narodne inicijative je bilo oporezivanje uloga na sportskom klađenju što je evidentno da se desilo greškom. Međutim, niti igrači niti priređivači ne žele povratak na staro već traže ukidanje tog spornog i nelogičnog člana Zakona.

Naime, brisanjem člana 83. Zakona o porezu na dohodak građana Narodna skupština će ispraviti grešku napravljenu pre desetak godina. Na insistiranje lobističkih grupa, tadašnje Ministarstvo finansija je 2005. godine propisalo potpuno ekonomski nelogičan i diskriminatorski model oporezivanja dobitaka od igara na sreću. Takav model je danas zastareo i izgubio svaki smisao i ne primenjue se nigde u svetu. I tamo gde je postojao – ukinut je zbog veoma loših efekata. Dalje eksperimentisanje sa ovakvim načinom operezivanja dobitaka pogodovaće jačanju nelegalnog tržišta igara na sreću i povećati odliv novca iz zemlje jer će se veliki broj igrača “preseliti” na inostrane sajtove gde nema ovog poreza.
Dodatno, ovakvo zakonsko rešenje podrazumeva da priređivači igara na sreću naplaćuju porez od igrača što je i protivzakonito i protivustavno.

Takođe, želimo da naglasimo da je Zakon o igrama na sreću faktički “lex specialis” unutar pravnog sistema i podrazumeva da se oblast igara na sreću tretira isključivo kroz taj Zakon, a ne neke druge zakone.

Verujemo da je Ministarstvo finansija prepoznalo svu nelogičnost ovakvog zakonskog rešenja i da će podržati inicijativu dok poslanici Narodne skupštine Srbije imaju jedinstvenu priliku da poštujući predlog i volju preko 100 hiljada građana Srbije ukinu taj nelogični i retrogradni član Zakona, star deset godina i zaostao još iz vremena kada su se zakoni pisali van institucija sistema.

en_USEnglish