Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Saopštenje

Beograd, 10.08.2012.godine. Udruženje priređivača igara na sreću Srbije u potpunosti podržava reagovanje Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti iz Drajzerove, a povodom više netačnih, prozvoljnih i paušalnih podataka iznetih u javnosti prethodnih dana kada je u pitanju zavisnost od igara na sreću. Ovo nije prvi put da se tendenciozno plasiraju netačni podaci i ovim putem želimo da ukažemo na niz činjenica i argumenata koji će, kada je ta pojava u pitanju, doprineti objektivnijem informisanju javnosti i sprečiti eventualne zablude.

UPIS AGP 1 e1617954458252

Aposolutno je netačno da se u Srbiji niko ne bavi lečenjem zavisnosti od igara na sreću.U Srbiji postoji više specijalizovanih bolnica i instituta za lečenje bolesti zavisnosti u kojima rade poznati i priznati stručnjaci i iza kojih stoje konkretni rezultati. Na višegodišnje insistiranje i javnu inicijativu Udruženja, u novi Zakon o igrama na sreću su unete odredbe o obavezi društveno odgovornog poslovanja u domenu organizovanja igara na sreću. Istovremeno,u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Drajzerove, Udruženje već dve godine provodi program prevencije „Moguće je prekinuti“, u okviru kojeg je više od 2000 zaposlenih u kompanijamačlanicama Udruženja završilo edukaciju za prevenciju zavisnosti od igara na sreću. Ceo projekat prate promotivni posteri i flajeri koji se nalaze u poslovnicama širom Srbije i afirmišu odgovoran pristup igrama na sreću, a javnost je redovno upoznavana sa ovim aktivnostima.

U javnost se tendenciozno iznosi i lažan podatak da je Srbija na drugom mestu u Evropipo broju sportskih kladionica i dovodi javnost u zabludu kada su u pitanju igre na sreću. Podaci o broju sportskih kladionica su javni, svima su dostupni i lako se mogu proveriti.

Uvidom na zvanične sajtove ministarstava finansija i uprava za igre na sreću svih država u Evropi, pa tako i u Srbiji, lako se dođe do preciznog podatka da se naša zemlja po broju sportskih kladionica nalazi na tačno 19.mestu u Evropi. Ispred nas se nalaze Velika Britanija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Nemačka, Bosna iHercegovina,Makedonija, Poljska, Irska, Španija, Slovačka, Albanija, Rumunija, Grčka…

Takođe, licitiranje sa enormnim ciframa oko broja zavisnika od igara na sreću u Srbiji je krajnje neumesno. Ilustracije radi, netačan podatak o 200 hiljada zavisnika u Srbiji, objavljen u jednim dnevnim novinama, za tri dana je narastao na 350 hiljada u drugim novinama. Pri tome, izvor podataka je isti. Ovakve brojke nisu potkrepljene nikakvim konkretnim podacima iz naučnih istraživanja i potpuno su netačne.

Može se zaključiti da iza iznošenja ovoliko netačnih podataka na senzacionalistički način stoje marketinški motivi i pokušaji samopromocije. Udruženje priređivača igara na sreću Srbije smatra da je neprihvatljivo bilo kakvo dovođenje građana u zabludu, a naročito je nedopustivo koristiti u marketinške svrhe slučajeve koji se tiču zdravlja ljudi.

Posebno ističemo da u potpunosti podržavamo stav Specijalne bolnice da ustanove koje se bave lečenjem bolesti zavisnosti moraju ispunjavati propisane uslove i biti licencirane, kao i da osoblje koje radi u njima mora biti stručno i za to kvalifikovano. U protivnom, odstupanje od ovih principa dovodi do mogućnosti olakog skretanja u „nadrilekarstvo“ sa svim negativnim posledicama kojih smo svedoci upravo ovih dana.

Iskustva iz drugih država, a kompanije članice našeg Udruženja prisutne su na tržištima više od dvadesetzemalja, ukazuju da je pojava zavisnosti od igara na sreću u direktnoj korealaciji sa stepenom društvene odgovornosti u toj oblasti. Upravo zato smo insistitali da se odredbe o društvenoj odgovornosti nađu u novom Zakonu o igrama na srećui u saradnji sa Specijalnom bolnicomrazviliedukativni projekat „Moguće je prekinuti“. Nažalost, primena tih odredbi još nije zaživela zbog kašnjenja podzakonskih akata, ali očekujemo da će država ubrzo otpočeti sa implementacijom novog Zakona i da će to biti jaka osnova za potpuno uređenje tržišta igara na sreću, a time i društvene odgovornosti u toj oblasti.

en_USEnglish