Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sigurnost građana je zajednički interes

Uvođenjem mera tehničke zaštite, video nadzora i 24-časovnog centralnog monitoringa, u kombinaciji sa fizičkim obezbeđenjem i odličnom saradnjom i koordinacijom sa MUP-om, broj remećenja javnog reda i mira u objektima članova Udruženja je čak 2,5 puta manji od proseka u ostalim javnim objektima. Praćenjem savremenih svetskih standarda u ovoj oblasti, članovi UPIS-a su postigli to da povećaju udobnost i bezbednost svojih igrača. Kvalitetna saradnja sa MUP-om je doprinela i rešavanju velikog broja krivičnih dela van objekata UPIS-a i koji nisu ni u kakvoj vezi sa igrama na sreću. Zahvaljujući pokrivenosti kamerama spoljnjeg prostora oko naših objekata, kao i preciznoj i brzoj razmeni informacija sa MUP-om u proteklom periodu su rešena ukupno 23 krivična dela koja, od čega čak pet teških krivičnih dela, čime je dat znatan doprinos ukupnoj bezbednosti građana.

Uprava za igre na sreću je prepoznala na pravi način nastojanja Udruženja priređivača igara na sreću i kad god je u mogućnosti daje nam podršku u unapređenju poslovanja. Od početka uvođenja igara na sreću u legalne okvire 2000-te godine i donošenja prvog zakona o igrama na sreću, ne samo da je došlo do devetostrukog povećanja prihoda države – sa 29 miliona evra u četiri godine pre donošenja zakona, na 256 miliona evra u četiri godine po donošenju Zakona o igrama na sreću, već je i nivo bezbednosti znatno povećan, pa je došlo do pada remećenja javnog reda i mira u objektima za igre na sreću za više od 700 odsto. Ovi podaci nedvosmisleno ukazuju na očiglednu ukupnu društvenu korist od potpune legalizacije industrije igara na sreću i njenog pomeranja u industriju zabave.

Udruženje priređivača igara na sreću Srbije, prilikom osnivanja, postavilo je sebi nekoliko ciljeva na kojima insistira u svom delovanju. Među najvažnijim ciljevima Udruženja jeste podizanje ukupnih standarda poslovanja prema najsavremenijim svetskim trendovima u igrama na sreću. U razvijenim državama igre na sreću se svrstavaju u industriju zabave, a u toj industriji veoma je bitno omogućiti sigurno i bezbrižno okruženje u kome će igrači upražnjavati svoju zabavu i zato su stvoreni su kvalitetni bezbednosni standardi na osnovu kojih je fizičko i tehničko obezbeđenje u potpunosti u skladu i odlično sarađuje sa državnim organima zaduženim za bezbednost građana. Upravo zato, Udruženje priređivača igara na sreću Srbije ulaže napore da se i kod nas uvedu slični bezbednosni standardi i aktivno podržava donošenje zakona o fizičko-tehničkom obezbeđenju koji bi na savremen način regulisao tu oblast, a na dobrobit građana Srbije.

U praksi, u skladu sa izraženim visokim standardima poslovanja, Udruženje insistira na maksimalnoj zaštiti i sigurnosti, kako igrača, tako i zaposlenih. To podrazumeva najsavremenije mere tehničke i fizičke zaštite objekata u cilju prevencije bilo kakvog incidentnog ponašanja i narušavanja reda i mira. Svi objekti kompanija članica Udruženja su pod stalnim video nadzorom, a kvalitetno obučeno fizičko obezbeđenje kombinuje neprekidno prisustvo i mobilne patrole radi dodatnih obilazaka sa odličnom saradnjom sa policijom.

Takođe, Udruženje je pokrenulo inicijativu da se takvi bezbednosni standardi uvrste u izmene Zakona o igrama na sreću kroz definisanje obaveznih bezbednosnih uslova koje bi priređivači igara na sreću morali da zadovolje. Na taj način kvalitetno se brinemo o sigurnosti naših igrača, jer je već i statistički očigledno da su legalne sportske kladionice znatno sigurnije od mnogih drugih javnih prostora. Interni kućni red, koji je standard u objektima svih kompanija članica Udruženja i koji poštuju i igrači i zaposleni, dodatno doprinosi kulturi ponašanja, većoj sigurnosti i udobnosti posetilaca.

Prema iskustvu kompanija članica Udruženja, kombinacija savremenih tehničkih sredstava i prisustva vidno označenog, uniformisanog obezbeđenja koje se ljubazno i maksimalno profesionalno odnosi prema posetiocima, uz odličnu saradnju sa policijom i pravosuđem, daje veoma dobre rezultate.

Naime, saznanje da postoji centralizovani stalni nadzor 24 sata dnevno i fizička prisutnost deluje preventivno, tako da je bitno smanjen broj pokušaja izvršenja krivičnih dela i narušavanja javnog reda u objektima kompanija članica Udruženja. Sa druge strane, video nadzor, monitoring, efikasne mobilne patrole službi obezbeđenja i odlična saradnja sa policijom osiguravaju kvalitetne, neoborive dokaze protiv počinilaca krivičnih dela, njihovu brzu identifikaciju i navođenje policije koja ih lišava slobode.

Brojni su primeri iz prakse, kada je policiji pružena pomoć u otkrivanju i lociranju počinilaca teških krivičnih dela, ne samo u samim poslovnicama, već i u njihovom neposrednom okruženju, koje pokrivaju kamere video nadzora. Na taj način, podiže se i ukupna bezbednost celog okruženja u blizini objekata, a kada se zna da kompanije članice Udruženja imaju 550 objekata širom Srbije, dobija se prava slika o prostoru koji je kvalitetno obezbeđen, što izuzetno povoljno deluje na ukupnu bezbednost građana i smanjenje stope kriminala u državi. Kroz podizanje standarda fizičkog i tehničkog obezbeđenja znatno je smanjeno narušavanje reda i mira, ne samo u objektima u kojima se priređuju igre na sreću, već i u njihovoj okolini, što izuzetno povoljno deluje na ukupnu bezbednost građana i smanjenje stope kriminala u državi

Članovi Udruženja priređivača igara na sreću će i ubuduće nastaviti odličnu saradnju sa MUP-om, nastojati da unaprede saradnju i koordinaciju sa lokalnim samoupravama u Srbiji i staviti sve svoje bezbednosne potencijale u službu opšte bezbednosti, jer je dobra organizacija svih struktura i faktora koje mogu doprineti bezbednosti od ključnog značaja za sigurnost građana.

en_USEnglish