Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sprečimo nezakonito poslovanje

Udruženje priređivača igara na sreću ukazuje na činjenicu da je Državna lutrija Srbije na nelegalan i nezakonit način otpočela sa organizacijom sportskog klađenja preko interneta.

[envira-gallery id=”461″]

Beograd, 07.06.. – Udruženje priredjivača igara na sreću (UPIS) održalo je danas konferenciju za medije, povodom činjenice da je ovih dana, Državna lutrija Srbije protivzakonito pokrenula sportsko klađenje preko interneta iako još uvek nisu doneti tehnički pravilnici koji to poslovanje trebaju da regulišu i čije je nepostojanje opravdanje za sprečavanje rada srpskih kompanija. Dodatno, Lutrija organizuje sportsko klađenje u saradnji sa stranom kompanijom diskutabilnog poslovnog renomea i pod netransparentnim uslovima, što će svakako doprineti nastavku odlivanja novca iz Srbije.
O ovim temama, ali i verovatnim posledicama po tržište igara na sreću u Srbiji govorili su predsednik Udruženja Vanja Buulić, direktor Rade Karan i koordinatori Zoran Milošević i Zoran Puhač.
„Kada je prošle jeseni po hitnoj proceduri usvojen novi Zakon o igrama na sreću uz obrazloženje da je to neophodno radi hitnog sređivanja stanja na tržištu, domaće kompanije su se ponadale da će novi zakon važiti za sve, da će se suzbiti ilegalno tržište i obezbediti ravnopravni uslovi poslovanja. Nažalost, do sada ništa konkretno nije urađeno, osim što je dodatno otežan položaj srpskih kompanija, uz protivzakonito jačanje monopolskog položaja Državne lutrije“- rekao je direktor UPIS Rade Karan i istakao da je veoma indikativno to što Lutrija 7 godina nije koristila monopol koji je imala po starom Zakonu, a sada, kada je novim Zakonom liberalizovano priređivanje igara na sreću, na nelegalan i protivzakonit način želi da zadrži postojeći i uspostavi novi monopol na tržištu igara na sreću u našoj zemlji.
O nezakonitom poslovanju Lutrije govorio je i koorinator UPIS Zoran Puhač: „Očigledno je da Državna lutrija posluje netransparentno i da ne postoji potreban nivo kontrole javnih nabavki i tendera, čime se stvara potencijalna mogućnost da država bude oštećena. Istovremeno, evidentno je da Lutrija neprekidno pokušava da proširi svoj monopol uticajima preko neformalnih centara moći. Uzajamna sprega sa interesnim grupama i njihov uticaj na Lutriju, nedovoljna kontrola javnih nabavki, nepostojanje tendera i nepoštovanje Zakona znatno povećavaju mogućnost direktne štete po državni budžet. Ako se tome doda i potpuno nedefinisan obim i kontrola troškova oglašavanja Lutrije kroz koje se odliva novac građana Srbije, dolazi se do poražavajućih rezultata”. Puhač je posebno naglasio da je svojevrstan kuriozitet je i činjenica da je Lutrija u prošloj godini zabeležila znatno nižu neto dobit od domaćih privatnih kompanija što je više nego dovoljan signal treba preispitati kompetentnost kadrova koji se svojim postupcima postavljaju iznad Ustava, zakona i državnih organa i kao da su fokusirani na gušenje poslovanja srpskih, a u korist inostranih kompanija.

Netranasparentnost izbora stranog partnera Lutrije i poslovni renome izabranog operatera bile su teme o kojima je govorio koordinator Zoran Milošević: „Naime, izabrana strana firma nema niti jedan ugovor ni sa jednom državnom lutrijom u svetu, osim sa Državnom lutrijom Srbije. Pri tome, domaće kompanije nisu dobile ni najmanju šansu iako imaju izuzetne međunarodne reference i posluju na teritoriji 20 zemalja u kojima uživaju mnogostruko povoljniji tretman po osnovu konkurentnosti i drugih prava nego u matičnoj zemlji. Potpuno je nejasno po kojim kriterijumima je izabran strani partner i da li je uopšte bilo javnog konkura-tendera i da li je Vlada Srbije odobrila ugovor sa stranom kompanijom, što je zakonska obabveza.
Milošević se posebno osvrnuo i na podatak da je Državna lutrija svoja „Pravila igre, zasnovala na Pravilnicima o igrama na sreću iz 2004. godine, koji su potpuno neadekvatni i u suprotnosti sa rešenjima iz novog Zakona, koji je donet krajem 2011. Godine, a da je rok za donošenje novog pravilnika istekao (6 meseci od donošenja Zakona) i da se njegovo objavljivanje očekuje vrlo brzo, pa je stoga još nerazumljiviji ovako ishitren potez Državne lutrije u izboru stranog partnera.

Na konferenciji je zaključeno da zbog otežanih uslova poslovanja, nepreduzimanja mera za suzbijanje nelegalnog tržišta, nelojalne konkurencije i favorizovanja monopola u koji se uključuju čak i strane firme, kompanije članice Udruženja priređivača igara na sreću dolaze u veoma tešku finansijsku situaciju, pa se može dovesti u pitanje i izmirenje obaveza prema budžetu i prema zaposlenima. To bi neminovno dovelo do otpuštanja većeg broja radnika, mogućih štrajkova više od deset hiljada zaposlenih u domaćim kompanijama čija su radna mesta ugrožena i drugih vidova građanskih protesta.
Država mora ozbiljno da povede računa i o dosadašnjim budžetskim prihodima po raznim osnovama, koji se lošim ugovorima lako mogu preliti stranim kompanijama diskutabilnog renomea. Pri tome, biće ugrožena i raspodela sredstava od igara na sreću namenjena Crvenom krstu, organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom, ustanovama socijalne zaštite, sporta i omladine, lokalne samouprave i drugima.
U UPISU očekuju da će nadležni državni organi po hitnom postupku zaustaviti protivzakonito poslovanje na internetu, a da će nova Vlada preispitati sve sumnjive radnje i kroz dosledno poštovanje zakona svima obezbediti jednak tretman na tržištu. U protivnom, UPIS će biti prinuđen da se obrati evropskim institucijama, jer može doći do potpunog raspada domaćeg tržišta od čega će korist imati isključivo pojedine interesne grupe, a veliku štetu svi građani Srbije.

en_USEnglish