Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

SPREČITI PRODAJU LUTRIJE

Svi budući ugovori Državne lutrije Srbije uključujući i one sa stranim operaterima moraju biti transparentni i u skladu sa Zakonom. Podrška i apel Vladi Srbije da onemogući olaku prodaju resursa Državne lutrije. Stop monopolu i favorizivanju stranih operatera.

Povodom napisa u pojedinim medijima o mogućoj prodaji Državne lutrije Srbije, Udruženje priređivača igara na sreću Srbije (UPIS) želi da ukaže na neophodnost velikog opreza pri potpisivanju bilo kakvih novih ugovora Državne lutrije Srbije, pre svega sa stranim operaterima. Negativne posledice eventualno olako potpisanih ugovora, pored direktne štete po državu, posredno i neposredno se mogu veoma negativno odraziti i na privatne priredjivače. Stoga je UPIS veoma zaintresovan da sve poslovne i pravne aktivnosti oko budućih poslovnih aranžmana Lutrije, kao i oko njene eventualne prodaje budu transparentni i u skladu sa zakonima i tržišnim standardima uobičajenim u savremenim državama kao i principima proklamovanim od strane Vlade Srbije.

Naime, ovo nije prvi put da strane firme pokušavaju da naprave ugovor sa Lutrijom ili da je kupe. Principijelno, UPIS pozdravlja otvoreni dijalog, ali smatramo da javnost, pre svega stručna, mora biti do kraja uključena u sve detalje kako bi se postigao najbolji efekat i za Državnu lutriju Srbije i za privatne priredjivače i u krajnjem za državni budžet i sve građane Srbije. UPIS zastupa načela zdrave konkurencije i zbog toga smatramo da nije dopušteno da se na bilo koji način i sa bilo kakvim opravdanjem proširuje monopol za bilo koga, a pogotovo ne na štetu domaćeg privatnog sektora.

Takodje, želimo da ukažemo na činjenicu da je Državna lutrija Srbije samo jednu godinu (2012) poslovala sa minusom iz dobro poznatih razloga, a sadašnje rukovodstvo je uspelo da u 2013. i 2014.godini stabilizuje poslovanje i ostvari odličan profit. Zato ne vidimo razlog da se poslovanje Lutrije sada olako prepušta bilo kome jer efekat takvog poslovnog aranžmana bi bila samo podela postojeceg i budućeg profita i izvlačenje novca za račun strane kompanije.
Prvi i najčešći zahtev potencijalnih stranih partnera je proširenje monopola Lutrije, a sve sa lažnim obećanjima da će se tako suzbiti crno tržište i povećati prihodi države. Pri tome, obećavaju se nemogući novčani iznosi koji su nezamislivi svakom zdravom razumu i realnom stanju na domaćem tržištu igara na sreću. Logika stranih kompanije jeste da se po svaku cenu uspostavi početni odnos sa državom, a zatim da se diktiraju uslovi rada i poslovanja na tržištu, odnosno da celokupno tržište pod monopolskim uslovima promeni strukturu i zakonskim odredbama iz ruku domaćih priredjivača predje u ruke stranog priredjivača.
Poslednje akcije Poreske uprave u saradnji sa policijom na suzbijanju nelegalnog tržišta samo potvrđuju ono što UPIS tvrdi već godinama – Za suzbijanje nelegalnog tržišta nije neophodan milionski vredan softver već isključivo postojanje volje da se od strane nekorumpirane inspekcije sprovede čvrsta i odlučna akcija.
Nikakav softver ne može pomoći ako na terenu postoje neregistrovni priredjivači kao što se pokazalo u praksi.

NEPRIHVATLJIVI USLOVI STRANIH KOMPANIJA
U prethodnom periodu imali smo priliku da se uverimo u polazne zahteve američke kompanije i smatramo da su oni samo početna osnova za mnoge stvari koje su nedopustive u bilo kojoj savremenoj državi. Naime, neki od postavljenih zahteva su takvi da su verovatno i sada aktuelni:

  • Zahtev za oslobadjanje od poreza i doprinosa ako se primi par stotina radnika (domaći priredjivači već imaju zaposleno oko 10.000 radnika i niko nije dobio nikakvo oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa, naprotiv, obaveze se konstantno povećavaju).
  • Zahtev za oslobadjanje od poreza ukoliko se otvori odredjeni broj slot klubova (domaći priredjivači imaju otvorenih oko hiljadu klubova i niko nije oslobodjen od poreza).
  • Zahtev za eksluzivitet na odredjenim lokacijama.
  • Zahtev za uvid u poslovne tajne Lutrije.
  • Zahtev za obećanje naše Vlade da će menjati poslovni ambijent samo u pravcima koji odgovaraju proširenju monopola, što je u suprotnosti sa Lisabonskim preporukama, koje upravo suprotno, nalažu smanjivanje i ukidanje monopola.
  • Zahtev za zamenu uobičajenih ‘’stand alone’’ mašina na tržištu sa tzv. vlt mašinama (što je pravni i poslovni presedan bez premca, jer je nezamislivo da se već ogroman uloženi novac u ceo sistem ‘’stand alone’’ mašina praktično baci), a sve pod izgovorom da je vlt sistem bolji za kontrolu i suzbijanje pranja novca. Napominjemo da je sistem uobičajenih ‘’stand alone’’ mašina apsolutno siguran i da postoje savremeni tzv. SAS protokoli za kontrolu, koji predstavljaju svetski priznati standard, a koje mi kao priredjivači od ugleda na ovim prostorima već posedujemo. Realno je da pretpostavljamo da bi sledeći korak bio da strani operater ponudi svoje mašine, naravno ekskluzivno i po ekskluzvnoj ceni koju ćemo svi domaći priređivači morati da plate.
  • Zahtev za uvodjenje novog, skupog informacionog sistema za povezivanje slot mašina, koji ce ponovo placati ili Lutrija, ili država ili privatni priredjivači, a korist će imati samo pojedinci. Još jednom podsećamo da je kod legalnih priredjivača u Srbiji već u upotrebi svetski priznat i odobren sistem sa tzv. SAS protokolima, koji je potpuno pouzdan, transparentan i ne dozvoljava nikakve manipulacije. Dodatna opasnost su znatni troškovi koji će se plaćati za održavanje tog novog sistema, jer su privatni priredjivači već previše opterećeni različitim fiskalnim i parafiskalnim nametima, naknadama, taksama i ukupnim troškovima poslovanja.
  • Zahtev da se praktično stopira dodeljivanje licenci za internet kladjenje i internet gaming dok se ne potpišu ugovori sa stranom kompanijom (pretpostavka je da će onda uslediti druga faza, da se na različite načine ospore domaći priredjivači, a zatim i praktična blokada za dodeljivanje licenci za internet).
    Takođe, vrlo izvesno se može očekivati da strani operater traži odredjeni procenat zarade Lutrije na ime partnerskog odnosa izmedju Lutrije i stranog priredjivača, ali da se ogroman deo ukupne dobiti izvuče preko naknade za korišćenje softvera stranog priredjivača, iako je Državna Lutrija Srbije upravo krenula po prvi put u svom poslovanju u strateški projekat izrade sopstvenog softvera što je po našem mišljenju neophodno, da bi konačno izašla iz zavisnog položaja u kome je nepotrebno bila godinama.

APEL I PODRŠKA VLADI SRBIJE
Ono na čemu mi insitiramo jeste ravnopravna tržišna utakmica, legalnost i poštovanje zakona, smanjenje i ukidanje monopola, poštovanje Lisabonskih preporuka i direktiva Evropske komisije kao jedan od osnovnih preduslova za pridruživanje Evropskoj uniji. Istovremeno, to će direktno doprineti stvaranju što bolje poslovne klime, kako u oblasti igara na sreću, tako i u svim drugim oblastima, a posledično i povećanju zaposlenosti, rastu budžetskih prihoda i ukupnog standarda gradjana.
Globalno, gledano sa stanovišta države, strani monopolski priredjivač igara na sreću na tržištu može doneti samo odliv novca iz zemlje i ništa više. Zbog toga se mi zalažemo za tender koji ce biti transparentan prilikom donošenja ovako bitnih odluka. Takođe, zalažemo se za kontrolu i poštovanje zakona u delu da je zabranjeno učestvovanje naših gradjana u igrama na sreću van Republike Srbije (ovo takodje predstavlja odliv novca iz države).

Konačno, smatramo da predmet svakog ugovora sa Državnom Lutrijom mora da bude javan, da se treba raspisati tender i da mora postojati više ponuda. U suštini, nužno je u potpunosti primeniti i poštovati Zakon o javnim nabavkama.
UPIS pruža punu podršku Vladi Srbije u nameri da sve aktivnosti oko eventualnih ugovora Lutrije sa stranim partnerima budu javne i striktno u skladu sa važećim zakonima. Takođe, UPIS apeluje na Vladu Srbije i nadležna ministarstva da onemoguće olaku prodaju resursa Državne lutrije i u potpunosti sagledaju sve potencijalne opasnosti od netransparentnih i neprincipijelnih ugovora prvenstveno po državni budžet Republike Srbije.
Takođe, UPIS pruža puno podršku novom rukovodstvu Poreske uprave koje se sa sopstvenim unutrašnjim resursima uspešno uhvatilo u koštac sa nelegalnim tržištem igara na sreću u Srbiji.

en_USEnglish