Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Srpski priređivači igara na sreću na regionalnoj konferenciji

upis 18102012 1

PREDSTAVLJEN JEDINSTVEN PROGRAM ODGOVORNOG POSLOVANJA, Beograd, 16.10.2012. godine

Udruženje priređivača igara na sreću Srbije (UPIS) učestvovalo je na petoj Konferenciji organizatora igara na sreću Istočne Evrope koja je održana u Sofiji. Na regionalnoj konferenciji su razmatrane najvažnije aktuelne tendencije u regionu, a akcenat je dat na novim zakonskim rešenjima u državama Istočne Evrope i uticaju na veoma dinamične promene i tehnološki napredak u industriji igara na sreću.

Tokom konferencije, eksperti i predstavnici nadležnih državnih institucija iz 15 evropskih država su razmenjivali svoja iskustva i viđenja izazova i novih standarda sa kojima se susreću organizatori igara na sreću – izmene pravne regulative, uticaj razvoja poslovanja preko interneta i drugih savremenih komunikacionih sredstava i tehnologija, kao i o odgovornom priređivanju igara na sreću.

Predstavnici UPIS-a su imali zapažena izlaganja o društveno odgovornom radu i razvoju savremenih standarda poslovanja u organizaciji igara na sreću. Znatno interesovanje je izazvalo izlaganje rukovodioca preventivnog odseka Specijalne bolnice iz Beograda Jasmine Milašinović koja je prezentovala interesantne informacije o faktorima rizika, korisne savete o preventivnom delovanju u borbi protiv patološkog kockanja i konkretnim rezultatima saradnje Specijalne bolnice sa Udruženjem priređivača igara na sreću Srbije.

en_USEnglish