Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

ŠTA JE SA ZAKONOM?

Predlog izmena i dopuna Zakona o igrama na sreću još nije ušao u skupštinsku proceduru.

Izmene i dopune Zakona o igrama na sreću su definisane i usaglašene sredinom decembra prošle godine. Poziv Vladi da utvrđeni predlog izmena i dopuna Zakona o igrama na sreću što pre uputi u Skupštinu. Lobiranje i opstrukcija verovatni uzrok odlaganja Zakona.

U cilju unapređenja poslovnog ambijenta u Srbiji i stvaranja uslova za postojanje ravnopravne tržišne utakmice između privrednih subjekata, sredinom decembra prošle godine su usaglašene i definisane izmene i dopune aktuelnog Zakona o igrama na sreću. Legalni priređivači igara na sreću u našoj zemlji, veoma su zaintersovani da se predložene izmene što pre usvoje jer njihova primena, zajedno sa do sada preduzetim merama na suzbijanju nelegalnog tržišta i drugim merama koje Vlada preduzima, predstavljaju važan preduslov za stvaranja fer uslova za sve i ravnopravnu tržišnu utakmicu.

Iako se radi o malim i neznatnim izmenama u odnosu na postojeću regulativu, utvrđeni predlog još uvek nije stigao u Narodnu skupštinu Republike Srbije i prema tome nije ni ušao u skupštinsku proceduru.

Stoga, Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) poziva Vladu Republike Srbije da preduzme neophodne korake i utvrđeni predlog izmena i dopuna na Zakona o igrama na sreću što pre uputi u skupštinsku proceduru. Na taj način će, do sada preduzete mere na sprečavanju nelegalnog tržišta igara na sreću i suzbijanju sive ekonomije uopšte, dobiti svoj pravi efekat i biti važan korak ka stvaranju optimalnih uslova poslovanja i željenom uređenju tržišta igara na sreću u Srbiji.

Prema nezvančnim infomacijama u prometu se od pre nekoliko dana nalaze falsifikovana dokumenta Evropske komisije kojima se pokušavaju pojačati lobisitički napori raznih neformalnih grupa. Zahtevamo od nadležnih u Poreskoj upravi, Ministarstvu finansija i Vladi Srbije da stanu u kraj ovakvim pokušajima.

Predložene izmene i dopune Zakona o igrama na sreću u potpunosti su usaglašene sa preporukama i direktivama EU. Ta činjenica, veoma je značajna s obzirom da je normativno-pravna regulativa u oblasti igara na sreću u nadležnosti nacionalnih zakonodavstava, a Srbija nalazi u procesu pridruživanja EU. Članice Udruženja priređivača igara na sreću, čvrsto stoje pri stavu da monopol i lobiranje na štetu legalne industrije igara na sreću moraju biti stvar prošlosti. Upravo činjenica da nema zvaničnog obrazloženja zbog kašnjenja definisanih izmena dopuna Zakona o igrama na sreću nas navodi na pomisao da su pokušaji ostvarivanja monopola i lobiranja i opstrukcija ponovo na sceni.

en_USEnglish