Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

UPIS-ov DOPRINOS ODGOVORNOM PRIREĐIVANJU IGARA NA SREĆU

Vodič za zaposlene i uvođenje mogućnosti samoisključivanja igrača predstavljaju najsavremenije trendove u oblasti odgovornog priređivanja igara na sreću

Petak 17.maj 2013.godine u 12.00 sati,
Privredna komora Beograda, ul.Kneza Miloša br.12 Beograd.

Pozivamo vas da prisustvujete konferenciji za medije Udruženja priređivača igara na sreću (UPIS) na kojoj će UPIS predstaviti novine u prevenciji zavisnosti od igara na sreću,
U saradnji sa Specijalnom bolnicom urađen je Vodič za zaposlene koji je u formi svojevrsnog priručnika, pre svega, namenjen zaposlenima u industriji igara na sreću koji su već prošli organizovanu edukaciju u prevenciji zavisnosti od igara na sreću, ali i svima onima koji su direktno ili indirektno zaineteresovani da saznaju više o ovom pitanju.
Kompanije – članice UPIS odlučile su da u praksu uvedu i novi način samokontrole igrača. Jednostavnim popunjavanjem obrasca zahteva igrači će biti u mogućnosti da dobrovoljno izaberu opciju da im se za određeni period onemogući igranje. U razvijenim tržištima igara na sreću samoisključenje igrača postoji već duže vreme kao sredstvo kojim igrači, koji po sopstvenoj proceni počinju da troše više novca nego što bi trebalo ili koji su postali zavisni od igara na sreću ili im preti ta mogućnost, putem dobrovoljnog isključenja iz igre vraćaju mogućnost samokontrole kada su igre na sreću u pitanju.

Detaljnije, o ovim novinama u odgovornom priređivanju igara na sreću, na konferenciji će govoriti:

  • Vanja Bulić, predsednik Udruženja
  • Rade Karan, direktor Udruženja
  • Jasmina Milašinović, autor vodiča
  • Zoran Puhač, kordinator

Vodič za zaposlene i mogućnost samoisključivanja igrača, koji inače redstavljaju najsavremenije trendove u oblasti odgovornog priređivanja igara na sreću, samo su logičan nastavak i dalja nadgradnja projekta prevencije zavisnosti od igara na sreću “Moguće je prekinuti” koji UPIS već vise od dve i po godine realizuje u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Beograda.

en_USEnglish