Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

UZ 100 HILJADA POTPISA PODRŠKE I INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI

Nakon što je Narodnoj skupštini predata narodna inicijativa za brisanje spornog člana 83. Zakona o porezu na dohodak građana potpisana od strane preko 100 hiljada građana Srbije, Udruženje priređivača igara na sreću Srbije (UPIS) podnelo je Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti tog člana Zakona o porezu na dohodak građana.

U inicijativi se posebno naglašava da je pomenuti član Zakona u direktnoj suprotnosti sa čl. 82 i 84. Ustava Republike Srbije kojima je zajemčeno otvoreno i slobodno tržište, sloboda preduzetništva, jednak pravni položaj svih subjekata na tržištu, a zabranjeno ograničavanje slobodne konkurencije i stvaranje monopolskog ili dominantnog položaja na tržištu.

Takođe, osporena odredba člana 83. Zakona o porezu na dohodak građana je u suprotnosti i sa članom 91. stav 2. Ustava koji predviđa „ da je obaveza plaćanja poreza opšta i da se zasniva na ekonomskoj moći obveznika“.

UPIS je prethodno najavio da će preduzeti sve zakonske mere kako bi zaštitio svoje igrače, uključujući provođenje narodne inicijative i podnošenje predloga za ocenu ustavnosti spornog člana 83. Zakona o porezu na dohodak građana.

en_USEnglish