Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

ZAVRŠEN PETI CIKLUS EDUKACIJE U SPECIJALNOJ BOLNICI

img 3821

Već punih šest godina Udruženje priređivača igara na sreću Srbije u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Drjazerove realizuje projekat prevencije zavisnosti od igara na sreću „Moguće je prekinuti“. Suština projekta ogleda se u činjenici da se njegovom realizacijom patološka zavisnost sprečava u nastajanju. Realizacija projekta podrazumeva edukaciju svih zaposlenih koji dolaze u kontakt sa igračima, u prepoznavanju prvih simptoma zavisnosti od igara na sreću. Do sada je ovu edukaciju završilo više od 3700 zaposlenih iz svih kompanija članica UPIS-a.

Prema rečima Jasmine Milašinović, rukovodioca Odseka za prevenciju Specijalne bolnice predavanjem 26.decembra završen je peti ciklus edukacije u okviru projekta “Moguće je prekinuti” tokom kojeg je edukovano novih 300 zaposlenih u kompanijama – članicama UPIS-a širom Srbije. Jasmina Milašinović ističe da je za Specijalnu bolnicu veoma značajna činjenica da je ovaj projekat prevencije prepoznat i van granica naše zemlje”.

[envira-gallery id=”629″]

Po pozivu organizatora, suštinu projekta, njegov sadržaj i rezultate već 4 godine UPIS i Specijalna bolnica predstavljaju na Kongesima priređivača igara na sreću jugoistočne Evrope. Novina je to da je projekat prepoznat i u stručnim medecinskim krugovima te se već tri godine prezentuje I na stručnim skupovima o lečenju zavisnosti.

U skladu sa međunarodnim standardima svi koji završe edukaciju dobiijaju individualne sertifikate dok se kompanijski sertifikati o edukovanom osoblju nalaze na vidnim mestima u svim poslovnicama širom Srbije.

Realizaciju projekta prate posteri i flajeri koji se takođe nalaze u svim poslovnicama naših kompanija. Posteri i flajeri svojim sadržajem na pogodan način ukazuju igračima na potencijalnu mogućnost pojave zavisnosti od igara na sreću i upućuju ih da pomoć potraže u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti iz Drajzerove, a zaposlenima je dostupan i priručnik kao svojevrstan podsetnik za prevenciju zavisnosti.

Imajući u vidu i dostignuti nivo odgovornog priređivanja igara na sreću, posebno sa aspekta zaštite maloletnika i potencijalih zavisnika, UPIS i njegove članice predstavljaju lidere, ne samo u regionu već i šire.

en_USEnglish