Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

ZNAČAJAN DOPRINOS ODGOVORNOM PRIREĐIVANJU IGARA NA SREĆU

IMG 6765

Beograd, 17.05.2013. godine: Na današnjoj konferenciji za medije Udruženje priređivača igara na sreću Srbije (UPIS) predstavilo je dve novine kada su u pitanju odgovorno priređivanje igara na sreću i prevencija zavisnosti od igara na sreću.

U saradnji sa Specijalnom bolnicom urađen je Vodič za zaposlene koji je u formi svojevrsnog priručnika, pre svega, namenjen zaposlenima u industriji igara na sreću koji su već prošli organizovanu edukaciju u prevenciji zavisnosti od igara na sreću u okviru projekta “Moguće je prekinuti”, ali i svima onima koji su direktno ili indirektno zaineteresovani da saznaju više o ovom pitanju.

Zaposleni u kompanijama – članicama Udruženja su tokom edukacije usvojili osnovna znanja o zavisnosti od igara na sreću kaže koordinator UPIS-a Zoran Puhač i naglašava da vodič predstavlja doprinos daljem razumevanju kako se nekontrolisana igra na sreću može pretvoriti u problem sa posledicama ne samo po igrača nego i po njegovu okolinu, porodicu, društvo u celini…

Autor Vodiča je Jasmina Milašinović, rukovodilac Odseka za prevenciju Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti iz Drajzerove. Ona ističe da Vodič nudi i odgovore na konkretna pitanja: šta je to odgovorno priređivanje igara na sreću, koji su znaci i simptomi zavisnosti, kada i kako možete da pružite tražene informacije, kao i gde neko ko ima problem može da se obrati za pomoć. Takođe, Vodič nedvosmisleno ukazuje da zaposleni ne treba da se bave dijagnozom zavisnosti, jer to znaju i mogu samo edukovani profesionalci u ovoj oblasti, ali da isto tako nije potrebno biti ekspert da bi se nekome dala informacija gde može da se obrati za pomoć.

[envira-gallery id=”490″]

Pored edukativne kampanje, kompanije članice Udruženja priređivača igara na sreću odlučile su da u praksu uvedu i novi način samokontrole igrača. Naime, na razvijenim tržištima igara na sreću samoisključenje igrača postoji već izvesno vreme kao sredstvo kojim igrači, koji po sopstvenoj proceni počinju da troše više novca nego što bi trebalo ili koji su postali zavisni od igara na sreću ili im preti ta mogućnost, putem dobrovoljnog isključenja iz igre vraćaju mogućnost samokontrole kada su igre na sreću u pitanju.
O ovom vidu odgovornog priređivanja igara na sreću govorio je direktor Udruženja Rade Karan i istakao da uvođenje mogućnosti da se igrač dobrovoljno opredeli da mu se u određenom periodu onemogući igranje predstavlja, istovremeno, značajan doprinos odgovornom priređivanju igara na sreću, ali i odgovornom igranju od strane samih igrača. Jednostavnim popunjavanjem obrasca zahteva, koji će se nalaziti u svim lokalima, igrači će biti u mogućnosti da veoma lako preduzmu mere samokontrole, ali i da dobiju savet gde i kako mogu da dobiju pomoć.

Na konfrenciji je najavljeno da će zahtev za isključenje igrača moći da podnese i član uže porodice (otac, majka, bračni drug, brat ili sestra). Uz takav zahtev biće obaveza i podnošenja medicinske dokumerntacije da je igrač, za kojeg se traži isključenje, zavisnik od igara na sreću.

Naravno, samoisključenje igrača biće prošireno i na on lajn igre na sreću kada one u potpunosti budu regulisane u našoj zemlji.
Uz edukaciju zaposlenih koja ima trajni karakter, sa ovim novinama UPIS nastavlja da prati i primenjuje najsavremenije trendove u oblasti odgovornog priređivanja igara na sreću, što u ovom trenutku predstavlja najznačajniju akciju tog tipa u regionu.

en_USEnglish