Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Pozdravljamo akciju državnih organa u suzbijanju prevara i štetnih pojava u igrama na sreću

Netačni podaci

Legalni priređivači apeluju da se još pojača borba protiv nelegalnog i crnog tržišta

Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) pozdravlja najnoviju akciju državnih organa kojom su uhapšene osobe za koje se osnovano sumnja da su izvršile krivično delo prevara i pranja novca, lažno se predstavljajući preko društvenih mreža da imaju veze sa delatnošću igara na sreću. Uvereni smo da je ovo samo početak suzbijanja ilegalnih pojava kojih ima još mnogo na crnom tržištu gde se ne kontroliše ni zavisnost, ni maloletnici, ni poreklo novca, ni osobe koje nezakonito posuđuju novac na kamatu, niti se plaćaju porezi niti zapošljavaju radnici. Sve ovo ima jako los uticaj na društvo u celini i donekle krivi sliku o legalnim priredjivačima jer problemi nastaju uglavnom ovim putem.

UPIS već godinama, svojim saopštenjima, analizama i studijama, upozorava na brojne zloupotrebe sa internet „dojavama“, kojima sve veći broj sugrađana postaju žrtve prevara i sličnih krivičnih dela. Kao što i najnoviji primer pokazuje, u ova krivična dela umešane su i pojedine estradne zvezde i internet influenseri, koji svoju medijsku i vidljivost na društvenim mrežama zloupotrebljavaju promovišući i olakšavajući izvršenje ovih krivičnih dela.

  • Crno tržište predstavlja ubedljivo najveći generator svih društvenih problema i štetnih pojava povezanih sa igrama na sreću – maloletničkog kockanja i problema bolesti zavisnosti od igara na sreću, a ni u kom slučaju to nisu licencirane, visoko regulisane i sa svim zakonima Republike Srbije usklađene domaće kompanije – priređivači. Naše Udruženje je u proteklom periodu na to mnogo puta upozoravalo, ali smo i u proteklih nekoliko sedmica bili svedoci novih pokušaja politizacije ovog veoma ozbiljnog društvenog pitanja i upiranja prsta na kompanije koje slede najviše domaće i evropske standarde u zaštiti svih lica, a pre svega maloletnika.

Crno tržište – ključni generator problema i prevara povezanih sa maloletničkim klađenjem

Ovom prilikom želimo da podsetimo da upravo ove osobe i nedozvoljene radnje, koja sa visoko regulisanom delatnošću igara na sreću nemaju nikakve veze, predstavljaju klasični primer crnog tržišta koje generiše i brojne prateće negativne društvene posledice – pre svega kriminalitet, oličen u pranju novca, utaji poreza i zelenaštvu, ali i bolesti zavisnosti od igara na sreću, budući da su lišene ikakve kontrole nadležnih finansijkih i poreskih organa, te da od ljudi koji su njihove žrtve praktično iznuđuju novac i učešće u igrama na sreću.

Takođe, apelujemo na zvanične organe da ovom problemu i u narednom periodu posvete dužnu pažnju, ali i na same građane da ne nasedaju na lažne profile i „dojave“, iza kojih stoji samo prevara, jer mogu imati problema sa zakonom, te da usluge klađenja koriste samo kod licenciranih priređivača. Kompanije članice UPIS primenjuju najviše svetske standarde u oblasti zaštite i nultog pristupa igara na sreću maloletnicima, odnosno prevencije i upućivanje na stručnu pomoć u lečenju bolesti zavisnosti onih igrača kod kojih se neki od ovih simptoma razviju.

To je vidljivo kako ispred tako i unutar uplatnih mesta (stroga zabrana ulaska maloletnicima i mere prevencije), a ovu činjenicu potvrđuju i sve ovlašćene specijalizovane ustanove u našoj zemlji, koje navode da ubedljivo najveći broj ljudi koji se za ovu pomoć obraća na te programe dolazi upravo po preporuci zaposlenih u našoj i drugim kompanijama članicama UPIS.

en_USEnglish