Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

ODGOVORNI  PREMA DRUŠTVU  I  DRŽAVI

Značajan doprinos ekonomskoj stabilnosti zemlje (2018.godina)

Industrija igara na sreću u Srbiji poslednjih godina se profilisala kao značajna privredna grana dok su, istovremeno,  priređivači igara na sreću postali  bitan deo privrednog ambijenta zemlje.  Sa oko 12 hiljada zaposlenih, i njihovim redovnim primanjima i kompletno plaćenim porezima i doprinosima, ova  privredna grana je postala izvor veoma stabilnih prihoda za državni budžet Srbije i budžete lokalnih samouprava sa veoma zanačajnim uticajem na privredu i društvo Srbije u celini.

Računajući sve uplate u državni budžet po osnovu poreza, taksi i naknada za igre na sreću, uplate doprinosa u fondove penzijskog i zdravstvenog osiguranja, uplate u budžete lokalnih samouprava po osnovu lokalnih komunalnih taksi  i  isplate primanja zaposlenih, direktan doprinos igara na sreću BDP-u Srbije u 2018. godini bio je skoro 140 miliona evra. Imajući u vidu široku mrežu dobavljača sa oko 85 hiljada zaposlenih (oko 3,5% od ukupno zaposlenih u Srbiji) i uz činjenicu da priređivači igara na sreću redovnim servisiranjem svojih obaveza prema njima, svojim dobavljačima obezbeđuju uslove za optimalno poslovanje i redovno izmirivanje svih svojih obaveza i prema državi i prema zaposlenima. Na taj način, indirektan doprinos igara na sreću  BDP-u Srbije u 2018. godini je iznosio preko 500 miliona evra (oko 1,5 odsto BDP).

UPIS – Udruženje priređivača igara na sreću Srbije formirano je sredinom 2010. godine i čine ga najveći  srpski  priređivači igara na sreću. Po najvažnijim kriterijumima poslovanja – obimu prometa, iznosima plaćenih poreza, broju zaposlenih i tržišnom učešću, UPIS predstavlja najveće regionalno udruženje priređivača igara na sreću. Istovremeno, kompanije članice našeg Udruženja pored pokrivanja oko 60 odsto tržišta posebnih igara na sreću u Srbiji, posluju i na dvadesetak inostranih tržišta i spadaju u najveće regionalne i među 10 najvećih priređivača igara na sreću u Evropi, sa licencama za sportsko klađenje, igre na sreću putem automata i internet igre na sreću.

Osnovni  poslovni postulati  kompanija naših članica  i Udruženja u celini  jesu potpuna legalnost rada u svim sferama i visok nivo društvene odgovornosti. Kompanije članice i udruženje u celini zasnivaju svoju poslovnu politiku na savremenim principima i sa izraženim osećajem za društvenu odgovornost prema sredini u kojoj se posluje.

Industrija igara na sreću  svugde u svetu  predstavlja ozbiljnu privrednu  delatnost, posebno kada se imaju u vidu direktni i indirektni budžetski prihodi, broj radnih mesta, mogućnost daljeg unapređenja poslovanja i dr.

U Srbiji, u ovom trenutku,  kompanije – članice UPIS-a  imaju  oko 3300 zaposlenih. U skladu sa našim generalnim opredeljenjem za potpunu legalnost poslovanja svi zaposleni su uredno prijavljeni, a isplate plata, kao i poreza i doprinosa na plate su redovne i blagovremene. Posebno ističemo činjenicu da smo, i pored svih teškoća, posebno zbog višegodišnjeg  pada obima poslovanja, uspeli da povećamo broj zaposlenih za skoro 2 odsto. To se odnosi pre svega na visokoobrazovani i stručni kadar u IT sektoru.

Iako je pad obima poslovanja evidentan u poslednjih pet godina, obaveze naših kompanija prema državi iz godine u godinu rastu.

U prošloj godini  na ime svih vrsta poreza, taksi i naknada na osnovu Zakona o igrama na sreću  u državni budžet uplaćeno  je oko 30  miliona evra, a  računajući  i ostale fiskalne i parafiskalne namete taj iznos je preko 60 miliona evra

Posebno se ističe problem iznosa lokalnih komunalnih taksi koje su za poslednje tri godine povećane pet puta. Tom protivustavnom odredbom  diskriminisani su privredni subjekati koji priređuju igre na sreću u odnosu na privredne subjekte koji obavljaju druge privredne delatnosti čime se stvara nejednak položaj privrednih subjekata na tržištu što predstavlja kršenje člana 84. Ustava Republike Srbije.

Tako je, na primer, prosečna taksa za isticanje firme na teritoriji Srbije u 2011. i 2012. godini, po jednom lokalu iznosila oko 100.000,oo dinara, dok se u 2013. godini taj iznos popeo na prosečno oko 300 hiljada dinara, u 2014. i 2015. godini na  oko 370 hiljada dinara, a u 2016.godini na  skoro 500 hiljada i u 2017. i 2018. godini na oko 550 hiljada dinara. Radi se o povećanju većem od pet puta, što nema ekonomskog opravdanja niti ekonomske logike.

Kompanije članice UPIS-a su u toku 2012.godine na ime ovih taksi lokalnim samoupravama uplatile oko 500 hiljada evra, dok je taj iznos u 2013. godini bio 1,3 miliona, a u 2014. i 2015.godini 1,7 miliona evra.  Taj iznos je u 2016. godini premašio 2 miliona evra, a u 2017.godini iznosi preko 2,5 miliona eura. Iznos od preko 2,5 miliona na ime ovih taksi plaćen je i u 2018.godini.  Prema našim preciznim procenama, ove takse su nam u poslednje tri godine „pojele“ više od  hiljadu  radnih mesta, a ako se takve tendencije nastave i u ovoj  godini, očekuje nas zatvaranje poslovnica i otpuštanje zaposlenih.

Kao što redovno servisiraju svoje obaveze prema državi, naše kompanije redovno  i blagovremeno izmiruju i svoje obaveze prema dobavljačima roba i usluga.

 • U 2018. godini, na ime nabavki roba i usluga dobavljačima je isplaćeno oko 30 miliona evra. Tom iznosu treba dodati i plaćeni PDV od oko 8 miliona evra. Važno je istaći da se plaćanje roba i usluga vrši blagovremeno, bez kašnjenja, čime se dobavljačima obezbeđuju uslovi za normalno poslovanje, pre svega, sa aspekta isplate zarada i obaveza prema državi.
 • Kada se ovim iznosima dodaju profiti naših dobavljača roba i usluga kao i porezi i zarade koje oni isplaćuju onda se u celini sagledava naš doprinos državnom budžetu i budžetima lokalnih samouprava. Samo 150 naših najvećih dobavljača (po kriterijumu minimalno jedan ugovor godišnje sa minimalnim iznosom od million dinara) u ovom momentu zapošljavaju oko 000 radnika što predstavlja skoro 2 % ukupnog broja zaposlenih u Srbiji.
 • Ukupni iznosi isplaćeni dobavljačima iz godine u godinu se povećavaju, ali ističemo da to nije posledica povećanja obima našeg poslovanja, već isključivo rasta cena roba i usluga.

3.1. Prevencija zavisnosti

Uz odlične pokazatelje doprinosa privredi i društvu Srbije u celini, rezultati koje je Udruženje postiglo na polju odgovornog priređivanja igara na sreću i prevencije bolesti zavisnosti od igara na sreću u potpunosti odslikavaju izuzetno visok nivo društveno odgovornog poslovanja kompanija članica.

Duže od osam godina Udruženje je u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Drjazerove  realizuje  projekat „Moguće je prekinuti“. Suština projekta ogleda se u činjenici da se njegovom realizacijom patološka zavisnost sprečava u nastajanju. Realizacija projekta podrazumeva edukaciju svih zaposlenih koji dolaze u kontakt sa igračima, u prepoznavanju prvih simptoma zavisnosti od igara na sreću. Do sada je ovu edukaciju završilo oko 4 hiljade zaposlenih iz svih naših kompanija. U skladu sa međunarodnim standardima svi su dobili individualne sertifikate dok se kompanijski sertifikati o edukovanom osoblju nalaze na vidnim mestima u svim poslovnicama naših kompanija širom Srbije.

Realizaciju projekta prate posteri i flajeri koji se takođe nalaze u svim poslovnicama naših kompanija. Posteri i flajeri svojim sadržajem na pogodan način ukazuju igračima na potencijalnu mogućnost pojave zavisnosti od igara na sreću i upućuju ih da pomoć potraže u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti iz Drajzerove. Da smo sa ovim projektom na pravom putu potvrđuje i činjenica da je edukacija zaposlenih u prevenciji bolesti zavisnosti prepoznata i u međunarodnim okvirima, van granica naše zemlje. Po pozivu organizatora, suštinu projekta, njegov sadržaj i rezultate već 4 godine predstavljamo na Kongesima priređivača igara na sreću jugoistočne Evrope.  Novina je to da je projekat prepoznat i u stručnim medicinskim krugovima i da smo ga više puta predstavljali na prestižnim međunarodnim skupovima. Slični  projekti, na bazi naših iskustava, već se primenjuju u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj.

Imajući u vidu i dostignuti nivo odgovornog priređivanja igara na sreću, posebno sa aspekta zaštite maloletnika i potencijalih zavisnika, UPIS i njegove članice predstavljaju lidere, ne samo u regionu već i šire.

3.2. Socijalna i humanitarna podrška i pomoć sportu i kulturi

Trajno opredeljenje kompanija članica i Udruženja u celini jeste da se, uz potpunu legalnost poslovanja u svim sferama, posebna pažnja pokloni stalnom podizanju nivoa društveno odgovornog poslovanja. Društvena odgovornost u segmentu donacija u okviru socijalne i humanitarne podrške i pomoći sportu i kulturi striktno su odvojeni od marketinga.

 • Kroz socijalnu i humanitarnu podršku kontinuirano pomažemo najugroženijim pojedincima i institucijama: „Savetovalište za borbu protiv nasilja u porodici“, Ustanovu za zbrinjavanje dece sa posebnim potrebama „Kolevka“ iz Subotice, kao i humanitarnu organizaciju „Podrži život“ za lečenje teško obolele dece. Tokom 2018.godine nastavili smo učešće u  akciji „Srce za decu“ Blic fondacije za pomoć najmlađim članovima, Dečije odeljenje Instituta za radiologiju i onkologiju, porodilište bolnice u Lazarevcu, „Radost deci“, VPU Kruševac, Udruženje građana za borbu protiv retkih bolesti kod dece „Život“, Dom za decu i omladinu „Vera Blagojević“ u Banji Koviljači, Dom kulture u Ravnom Selu, Para tekvondo klub Gitros iz Novog Sada, Udruženje slepih i slabovidih Srbije „Beli štap“, Udruženje roditelja dece obolele od malignih bolesti „Zvončica“, Humanitarna organizacija „Singidunum“, Humanitarna fondacija „Budi human“, Dom za nezbrinutu decu „Spomenak“ iz Pančeva, Topčiderska crkva svetih apostola Petra i Pavla, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Dom za decu i omladinu „Petar Radovanović“ Užice, NURDOR, Savez slepih Srbije, Institut za majku i dete Novi Beograd, Udruženje obolelih od multipl skleroze, Dom Bežanijska kosa u okviru Gerontološkog centra Beograd, Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd …
 • Kompanije – naše članice imaju ugovore o saradnji sa Ministarstvom odbraneMinistarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom zdravlja, u okviru koje su donirani televizori zdravstvenim ustanovama i školama.
 • Tokom godine nastavili smo sa podrškom  neprofitnih i niskoprofitnih sportskih udruženja i klubova koji podstiču razvoj sportaPosebno ističemo  najveću akciju za omasovljenje sporta „Sto terena za jednu igru“ u okviru koje je obnovljeno više od 70 košarkaških terena širom Srbije. Obnovu terena podržala su i brojna proslavljena imena iz sveta košarke: Dragan Kićanović, Dejan Bodiroga, Dejan Tomašević, Boban Marjanović, Marko Simonović, Milan Mačvan, Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić, Moka Slavnić, Predrag Danilović i mnogi drugi.
 • Takođe, nastavljena je i akcija „Novi dresovi za nove šampione“ kroz dinacije  kompleta sportske opreme manjim klubovima koji se takmiče u nižim rangovima. Donirani su fudbalski, košarkaški, odbojkaški i rukometni klubovi. Data je podrška lokalnom sportu, koji najčešće opstaje zahvaljujući entuzijazmu lokalnih zaljubljenika. Ovom akcijom su podržani klubovi iz Vlasotinca, Beške, Topole, Smedereva, Rekovca, Markovice, Banje Vrujci, Sopota, Lajkovca, Leskovca, Šapca, Aleksandrovca, Ćuprije, Jagodine, Uba, Šida, Zrenjanina, Niša…
 • Posebno ističemo činjenicu da je naša članica, kompanija „Mozzart“ postala generalni pokrovitelj svih sportskih aktivnosti u Vojsci Srbije.

Takođe, saradnja sa udruženjima priređivača igara na sreću  iz zemalja regiona je odlična. Posebno ističemo UPIS-ovo učešće na brojnim međunarodnim konferencijama i skupovima. Istovrememo. Takođe, želimo da naglasimo da je UPIS već dugi niz godina član najveće i najuglednije  evropske asocijacije priređivača igara na sreću – EOGL.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UTICAJU NA PRIVREDU SRBIJE I DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI

Značajan doprinos ekonomskoj stabilnosti zemlje (2017.godina)

Industrija igara na sreću svugde u svetu predstavlja ozbiljnu privrednu delatnost, posebno kada se imaju u vidu direktni i indirektni budžetski prihodi, broj radnih mesta, mogućnost daljeg unapređenja poslovanja i dr. I u Srbiji se delatnost igara na sreću poslednjih godina profilisala kao značajna privredna grana. Istovremeno su priređivači igara na sreću postali bitan deo privrednog ambijenta zemlje. Sa oko 12 hiljada zaposlenih, i njihovim redovnim primanjima i kompletno plaćenim porezima i doprinosima, ova privredna grana je postala izvor veoma stabilnih prihoda za državni budžet Srbije i budžete lokalnih samouprava sa veoma zanačajnim uticajem na privredu i društvo Srbije u celini.

Računajući sve uplate u državni budžet na osnovu poreza, taksi i naknada za igre na sreću, uplate doprinosa u fondove penzijskog i zdravstvenog osiguranja, uplate u budžete lokalnih samouprava po osnovu lokalnih komunalnih taksi i isplate primanja zaposlenih direktan doprinos igara na sreću BDP-u Srbije u 2016.godini bio je oko 130 miliona eura. Imajući u vidu široku mrežu dobavljača sa oko 85 hiljada zaposlenih (oko 3,5% od ukupno zaposlenih u Srbiji) i uz činjenicu da priređivači igara na sreću redovnim servisiranjem svojih obaveza prema njima, svojim dobavljačima obezbeđuju uslove za optimalno poslovanje i redovno izmirivanje svih svojih obaveza i prema državi i prema zaposlenima. Na taj način, indirektan doprinos igara na sreću BDP-u Srbije u 2016.godini je iznosio blizu 500 miliona eura (oko 1,5 BDP).

UPIS – Udruženje priređivača igara na sreću Srbije formirano je sredinom 2010. godine i čine ga najveći srpski priređivači igara na sreću. Po najvažnijim kriterijumima poslovanja – obimu prometa, iznosima plaćenih poreza, broju zaposlenih i tržišnom učešću, UPIS predstavlja najveće regionalno udruženje priređivača igara na sreću. Istovremeno, kompanije članice našeg Udruženja pored pokrivanja oko 55 odsto tržišta posebnih igara na sreću u Srbiji, posluju i na dvadesetak inostranih tržišta i spadaju u najveće regionalne i među 10 najvećih priređivača igara na sreću u Evropi, sa licencama za sportsko klađenje, igre na sreću putem automata i internet igre na sreću.

Osnovni poslovni postulati kompanija naših članica i Udruženja u celini jesu potpuna legalnost rada u svim sferama i visok nivo društvene odgovornosti. Kompanije članice i udruženje u celini zasnivaju svoju poslovnu politiku na savremenim principima i sa izraženim osećajem za društvenu odgovornost prema sredini u kojoj se posluje.

U Srbiji, u ovom trenutku, naše kompanije imaju blizu 3000 zaposlenih. U skladu sa našim generalnim opredeljenjem za potpunu legalnost poslovanja svi zaposleni su uredno prijavljeni, a isplate plata, kao i poreza i doprinosa na plate su redovne i blagovremene. Posebno ističemo činjenicu da smo, i pored svih teškoća, posebno zbog višegodišnjeg pada obima poslovanja, i u ovoj godini uspeli da povećamo broj zaposlenih za 1,5 odsto. To se odnosi pre svega na visokoobrazovani i stručni kadar u IT sektoru.

Iako je pad obima poslovanja evidentan u poslednjih pet godina, obaveze naših kompanija prema državi iz godine u godinu rastu.

Ukupno, u 2017. godini na ime poreza i doprinosa na plate, poreza, taksi i nakada za priređivanje igara na sreću, PDV-a, lokalnih komunalnih taksi i ostalih poreskih davanja, u državni budžet i budžete lokalnih samouprava uplaćeno je oko 25 miliona evra.

Evidentan je rast budžetskih davanja iz godine u godinu, tako da su naše kompanije u poslednjih pet godina na ime svih vrsta poreza uplatile skoro 80 miliona evra.

Posebno se ističe problem iznosa lokalnih komunalnih taksi koje su za poslednje tri godine povećane pet puta. Tom protivustavnom odredbom diskriminisani su privredni subjekati koji priređuju igre na sreću u odnosu na privredne subjekte koji obavljaju druge privredne delatnosti čime se stvara nejednak položaj privrednih subjekata na tržištu što predstavlja kršenje člana 84. Ustava Republike Srbije.

Tako je, na primer, prosečna taksa za isticanje firme na teritoriji Srbije u 2011. i 2012. godini, po jednom lokalu iznosila oko 100.000,oo dinara, dok se u 2013. godini taj iznos popeo na prosečno oko 300 hiljada dinara, u 2014. i 2015. godini na oko 370 hiljada dinara, a u 2016.godini na skoro 500 hiljada i u 2017.godini na oko 550 hiljada dinara. Radi se o povećanju većem od pet puta, što nema ekonomskog opravdanja niti ekonomske logike.

Kompanije članice UPIS-a su u toku 2012.godine na ime ovih taksi lokalnim samoupravama uplatile oko 500 hiljada evra, dok je taj iznos u 2013. godini bio 1,3 miliona, a u 2014. i 2015.godini 1,7 miliona evra. Taj iznos je u 2016. godini premašio 2 miliona evra, a u 2017.godini iznosi preko 2,5 miliona eura. Prema našim preciznim procenama, ove takse su nam u poslednje tri godine „pojele“ više od hiljadu radnih mesta, a ako se takve tendencije nastave i u ovoj godini, očekuje nas zatvaranje poslovnica i otpuštanje zaposlenih.

Kao što redovno servisiraju svoje obaveze prema državi, naše kompanije redovno i blagovremeno izmiruju i svoje obaveze prema dobavljačima roba i usluga.

U 2017. godini, na ime nabavki roba i usluga dobavljačima je isplaćeno blizu 30 miliona evra. Tom iznosu treba dodati i plaćeni PDV od oko 6 miliona evra. Važno je istaći da se plaćanje roba i usluga vrši blagovremeno, bez kašnjenja, čime se dobavljačima obezbeđuju uslovi za normalno poslovanje, pre svega, sa aspekta isplate zarada i obaveza prema državi.

Kada se ovim iznosima dodaju profiti naših dobavljača roba i usluga kao i porezi i zarade koje oni isplaćuju onda se u celini sagledava naš doprinos državnom budžetu i budžetima lokalnih samouprava. Samo 150 naših najvećih dobavljača (po kriterijumu minimalno jedan ugovor godišnje sa minimalnim iznosom od million dinara) u ovom momentu zapošljavaju oko 45.000 radnika što predstavlja skoro 2 % ukupnog broja zaposlenih u Srbiji.

Ukupni iznosi isplaćeni dobavljačima iz godine u godinu se povećavaju, ali ističemo da to nije posledica povećanja obima našeg poslovanja, već isključivo rasta cena roba i usluga.

 1. Prevencija zavisnosti
  Uz odlične pokazatelje doprinosa privredi i društvu Srbije u celini, rezultati koje je Udruženje postiglo na polju odgovornog priređivanja igara na sreću i prevencije bolesti zavisnosti od igara na sreću u potpunosti odslikavaju izuzetno visok nivo društveno odgovornog poslovanja kompanija članica.

  Već punih sedam godina Udruženje je u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Drjazerove realizuje projekat „Moguće je prekinuti“. Suština projekta ogleda se u činjenici da se njegovom realizacijom patološka zavisnost sprečava u nastajanju. Realizacija projekta podrazumeva edukaciju svih zaposlenih koji dolaze u kontakt sa igračima, u prepoznavanju prvih simptoma zavisnosti od igara na sreću. Do sada je ovu edukaciju završilo skoro 4 hiljade zaposlenih iz svih naših kompanija. U skladu sa međunarodnim standardima svi su dobili individualne sertifikate dok se kompanijski sertifikati o edukovanom osoblju nalaze na vidnim mestima u svim poslovnicama naših kompanija širom Srbije.

  Realizaciju projekta prate posteri i flajeri koji se takođe nalaze u svim poslovnicama naših kompanija. Posteri i flajeri svojim sadržajem na pogodan način ukazuju igračima na potencijalnu mogućnost pojave zavisnosti od igara na sreću i upućuju ih da pomoć potraže u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti iz Drajzerove. Da smo sa ovim projektom na pravom putu potvrđuje i činjenica da je edukacija zaposlenih u prevenciji bolesti zavisnosti prepoznata i u međunarodnim okvirima, van granica naše zemlje. Po pozivu organizatora, suštinu projekta, njegov sadržaj i rezultate već 4 godine predstavljamo na Kongesima priređivača igara na sreću jugoistočne Evrope. Novina je to da je projekat prepoznat i u stručnim medicinskim krugovima i da smo ga više puta predstavljali na prestižnim međunarodnim skupovima. Sličan projekat, na bazio naših iskustava, već se primenjuje u Crnoj Gori, a uskoro počinje i u Republici Srpskoj.

  Imajući u vidu i dostignuti nivo odgovornog priređivanja igara na sreću, posebno sa aspekta zaštite maloletnika i potencijalih zavisnika, UPIS i njegove članice predstavljaju lidere, ne samo u regionu već i šire.

 2. Socijalna i humanitarna podrška i pomoć sportu i kulturi
  Trajno opredeljenje kompanija članica i Udruženja u celini jeste da se, uz potpunu legalnost poslovanja u svim sferama, posebna pažnja pokloni stalnom podizanju nivoa društverno odgovornog poslovanja. Društvena odgovornost u segmentu donacija u okviru socijalne i humanitarne podrške i pomoći sportu i kulturi striktno su odvojeni od marketinga.

   

  Kroz socijalnu i humanitarnu podršku kontinuirano pomažemo najugroženijim pojedincima i institucijama: „Savetovalište za borbu protiv nasilja u porodici“, Ustanovu za zbrinjavanje dece sa posebnim potrebama „Kolevka“ iz Subotice, kao i humanitarnu organizaciju „Podrži život“ za lečenje teško obolele dece. Tokom 2017.godine nastavili smo učešće u akciji „Srce za decu“ Blic fondacije za pomoć najmlađim članovima, Dečije odeljenje Instituta za radiologiju i onkologiju, porodilište bolnice u Lazarevcu, „Radost deci“, VPU Kruševac, Udruženje građana za borbu protiv rethih bolesti kod dece „Život“, Dom za decu i omladinu „Vera Blagojević“ u Banji Koviljači, Dom kulture u Ravnom Selu, Para tekvondo klub Gitros iz Novog Sada, Udruženje slepih i slabovidih Srbije „Beli štap“, Udruženje roditelja dece obolele od malignih bolesti „Zvončica“, Humanitarna organizacija „Singidunum“, Humanitarna fondacija „Budi human“, Dom za nezbrinutu decu „Spomenak“ iz Pančeva, Topčiderska crkva svetih apostola Petra i Pavla, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Dom za decu i omladinu „Petar Radovanović“ Užice, NURDOR, Savez slepih Srbije,, Institut za majku i dete Novi Beograd, Udruženje obolelih od multiple skleroze , Dom Bežanijska kosa u okviru Gerontološkog centra Beograd, Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd…

  Tokom godine nastavili smo sa podrškom neprofitnih i niskoprofitnih sportskih udruženja i klubova koji podstiču razvoj sporta. Posebno ističemo najveću akciju za omasovljenje sporta „Sto terena za jednu igru“ u okviru koje je obnovljeno više od 50 košarkaških terena širom Srbije. Obnovu terena podržala su i brojna proslavljena imena iz sveta košarke: Dragan Kićanović, Dejan Bodiroga, Dejan Tomašević, Boban Marjanović, Marko Simonović, Milan Mačvan, Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić, Moka Slavnić, Predrag Danilović i mnogi drugi.

  Kroz akciju „Novi dresovi za nove šampione“ donirana su 62 kompleta sportske opreme manjim klubovima koji se takmiče u nižim rangovima. Donirani su fudbalski, košarkaški, odbojkaški i rukometni klubovi. Data je podrška lokalnom sportu, koji najčešće opstaje zahvaljujući entuzijazmu lokalnih zaljubljenika . Ovom akcijom su podržani klubovi iz Vlasotinca, Beške, Topole, Smedereva, Rekovca, Markovice, Banje Vrujci, Sopota, Lajkovca, Leskovca, Šapca, Aleksandrovca, Ćuprije, Jagodine, Uba, Šida, Zrenjanina, Niša…

  Takođe, saradnja sa udruženjima priređivača igara na sreću iz zemalja regiona je odlična. Posebno ističemo UPIS-ovo učešće na brojnim međunarodnim konferencijama i skupovima. Istovrememo. Takođe, želimo da naglasimo da je UPIS već dve godine član najveće i najuglednije evropske asocijacije priređivača igara na sreću – EOGL.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI

Značajan doprinos privredi Srbije i društvu u celini (2016.godine)

UPIS – Udruženje priređivača igara na sreću Srbije formirano je sredinom 2010. godine i čine ga renomirani srpski priređivači igara na sreću. Po najvažnijim kriterijumima poslovanja – obimu prometa, iznosima plaćenih poreza, broju zaposlenih i tržišnom učešću, UPIS predstavlja najveće regionalno udruženje priređivača igara na sreću. Istovremeno, kompanije članice našeg Udruženja pored pokrivanja oko 55 odsto tržišta posebnih igara na sreću u Srbiji, posluju i na dvadesetak inostranih tržišta i spadaju u najveće regionalne i među 10 najvećih priređivača igara na sreću u Evropi.

Licence za sportsko klađenje, igre na sreću putem automata i internet igre na sreću, pored Srbije, naše kompanije poseduju i u državama regiona: Hrvatska, Rumunija, BiH, Makedonija i Crna Gora kao i u Grčkoj i Austriji. Naše kompanije nude svoje usluge u preko 2500 objekata – poslovnica širom sveta i poseduju dvadesetogodišnje iskustvo u priređivanju igara na sreću, a samim tim izuzetno znanje i iskustvo kada je ova oblast u pitanju. Osnovni poslovni postulati naših kompanija i Udruženja u celini jesu potpuna legalnost rada i visok nivo društvene odgovornosti. Kompanije članice i udruženje u celini zasnivaju svoju poslovnu politiku na savremenim principima i sa izraženim osećajem za društvenu odgovornost prema sredini u kojoj se posluje.

 1. U Srbiji, u ovom trenutku, naše kompanije imaju skoro 3000 zaposlenih. U skladu sa našim generalnim opredeljenjem za potpunu legalnost poslovanja svi zaposleni su uredno prijavljeni, a isplate plata, kao i poreza i doprinosa na plate su redovne i blagovremene. Posebno ističemo činjenicu da smo i pored svih teškoća, posebno zbog pada obima poslovanja uslovljenog ekonomskom krizom, i u ovoj godini uspeli da povećamo broj zaposlenih za 2 odsto. To se odnosi pre svega na visokoobrazovani i stručni kadar u IT sektoru.

   

  Iako je pad obima poslovanja evidentan u poslednjih pet godina, obaveze naših kompanija prema državi iz godine u godinu rastu.

  Ukupno, u 2016. godini na ime poreza i doprinosa na plate, poreza, taksi i nakada za priređivanje igara na sreću, PDV-a, lokalnih komunalnih taksi i ostalih poreskih davanja, u državni budžet i budžete lokalnih samouprava uplaćeno je oko 20 miliona evra.

  Evidentan je rast budžetskih davanja iz godine u godinu, tako da su naše kompanije u poslednjih pet godina na ime svih vrsta poreza uplatile preko 70 miliona evra.

  Posebno se ističe problem iznosa lokalnih komunalnih taksi koje su za poslednje tri godine povećane skoro četiri puta. Tom protivustavnom odredbom diskriminisani su privredni subjekati koji priređuju igre na sreću u odnosu na privredne subjekte koji obavljaju druge privredne delatnosti čime se stvara nejednak položaj privrednih subjekata na tržištu što predstavlja kršenje člana 84. Ustava Republike Srbije.

  Tako je, na primer, prosečna taksa za isticanje firme na teritoriji Srbije u 2011. i 2012. godini, po jednom lokalu iznosila oko 100.000,oo dinara, dok se u 2013. godini taj iznos popeo na prosečno oko 300 hiljada dinara, u 2014. i 2015. godini na oko 370 hiljada dinara, a u 2016.godini na oko 500 hiljada dinara. Radi se o povećanju većem od četri puta, što nema ekonomskog opravdanja niti ekonomske logike.

  Kompanije članice UPIS-a su u toku 2012.godine na ime ovih taksi lokalnim samoupravama uplatile oko 500 hiljada evra, dok je taj iznos u 2013. godini bio 1,3 miliona, a u 2014. i 2015.godini 1,7 miliona evra. Taj iznos je u 2016. godini premašio 2 miliona evra. Prema našim preciznim procenama, ove takse su nam u poslednje tri godine „pojele“ oko hiljadu radnih mesta, a ako se takve tendencije nastave i u ovoj godini, očekuje nas zatvaranje poslovnica i otpuštanje zaposlenih.

  Kao što redovno servisiraju svoje obaveze prema državi, naše kompanije redovno i blagovremeno izmiruju i svoje obaveze prema dobavljačima roba i usluga.

  U 2016. godini, na ime nabavki roba i usluga dobavljačima je isplaćeno 26 miliona evra. Tom iznosu treba dodati i plaćeni PDV od preko 5 miliona evra. Važno je istaći da se plaćanje roba i usluga vrši blagovremeno, bez kašnjenja, čime se dobavljačima obezbeđuju uslovi za normalno poslovanje, pre svega, sa aspekta isplate zarada i obaveza prema državi.

  Kada se ovim iznosima dodaju profiti naših dobavljača roba i usluga kao i porezi i zarade koje oni isplaćuju onda se u celini sagledava naš doprinos državnom budžetu i budžetima lokalnih samouprava. Samo 150 naših najvećih dobavljača (po kriterijumu minimalno jedan ugovor godišnje sa minimalnim iznosom od million dinara) u ovom momentu zapošljavaju oko 45.000 radnika što predstavlja 2,5 % ukupnog broja zaposlenih u Srbiji. Činjenica je da svaki zaposleni u našim kompanijama indirektno kod naših dobavljača obezbeđuje još 15 radnih mesta.

  Ukupni iznosi isplaćeni dobavljačima iz godine u godinu se povećavaju, ali ističemo da to nije posledica povećanja obima našeg poslovanja, već isključivo rasta cena roba i usluga. Takođe, veoma je važno istaći da u industriji igara na sreću uobičajeni profit iznosi 1 do 2 % od ukupnog prometa.

 1. Prevencija zavisnosti
  Uz odlične pokazatelje doprinosa privredi zemlje, rezultati koje je Udruženje postiglo na polju odgovornog priređivanja igara na sreću i prevencije bolesti zavisnosti od igara na sreću u potpunosti odslikavaju izuzetno visok nivo društveno odgovornog poslovanja kompanija članica.

   

  Već punih šest godina Udruženje je u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Drajzerove realizuje projekat „Moguće je prekinuti“. Suština projekta ogleda se u činjenici da se njegovom realizacijom patološka zavisnost sprečava u nastajanju. Realizacija projekta podrazumeva edukaciju svih zaposlenih koji dolaze u kontakt sa igračima, u prepoznavanju prvih simptoma zavisnosti od igara na sreću. Do sada je ovu edukaciju završilo oko 3800 zaposlenih iz svih naših kompanija. U skladu sa međunarodnim standardima svi su dobili individualne sertifikate dok se kompanijski sertifikati o edukovanom osoblju nalaze na vidnim mestima u svim poslovnicama naših kompanija širom Srbije.

  Realizaciju projekta prate posteri i flajeri koji se takođe nalaze u svim poslovnicama naših kompanija. Posteri i flajeri svojim sadržajem na pogodan način ukazuju igračima na potencijalnu mogućnost pojave zavisnosti od igara na sreću i upućuju ih da pomoć potraže u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti iz Drajzerove. Od prošle godine našim zaposlenima je dostupan i priručnik za zaposlene kao svojevrstan podsetnik za prevenciju zavisnosti.

  Da smo sa ovim projektom na pravom putu potvrđuje i činjenica da je edukacija zaposlenih u prevenciji bolesti zavisnosti prepoznata i u međunarodnim okvirima, van granica naše zemlje. Po pozivu organizatora, suštinu projekta, njegov sadržaj i rezultate već 4 godine predstavljamo na Kongresima priređivača igara na sreću jugoistočne Evrope. Novina je to da je projekat prepoznat i u stručnim medicinskim krugovima. U oktobru 2014. godine Projekat smo predstavili i u okviru Međunarodnog simpozijuma „Bolesti zavisnosti-trendovi i izazovi“ u Beogradu, jesenas u Banjaluci na sličnom skupu, a ove godine očekujemo pozive iz Hrvatske i Slovenije.

  Imajući u vidu i dostignuti nivo odgovornog priređivanja igara na sreću, posebno sa aspekta zaštite maloletnika i potencijalih zavisnika, UPIS i njegove članice predstavljaju lidere, ne samo u regionu već i šire.

 2. Socijalna i humanitarna podrška i pomoć sportu i kulturi
  Trajno opredeljenje kompanija članica i Udruženja u celini jeste da se, uz potpunu legalnost poslovanja u svim sferama, posebna pažnja pokloni stalnom podizanju nivoa društveno odgovornog poslovanja. Društvena odgovornost u segmentu donacija u okviru socijalne i humanitarne podrške i pomoći sportu i kulturi striktno su odvojeni od marketinga. Postojeći uslovi poslovanja limitirali su donacije u okviru socijalne i humanitarne podrške i pomoći sportu i kulturi na iznose od oko 300 hiljada evra godišnje.

   

  Kroz socijalnu i humanitarnu podršku kontinuirano pomažemo najugroženijim pojedincima i institucijama: „Savetovalište za borbu protiv nasilja u porodici“, Ustanovu za zbrinjavanje dece sa posebnim potrebama „Kolevka“ iz Subotice, kao i humanitarnu organizaciju „Podrži život“ za lečenje teško obolele dece. Tokom 2016. godine priključili smo se akciji „Srce za decu“ Blic fondacije za pomoć najmlađim članovima društva tokom koje su donirani aparati za proveru sluha kod novorođenčadi porodilištima u Kraljevu, Čačku, Knjaževcu i Zaječaru, Dečije odeljenje Instituta za radiologiju i onkologiju, Koš za sreću, porodilište bolnice u Lazarevcu, „Radost deci“, VPU Kruševac, Udruženje građana za borbu protiv rethih bolesti kod dece „Život“, Dom za decu i omladinu „Vera Blagojević“ u Banji Koviljači, Dom kulture u Ravnom Selu, Para tekvondo klub Gitros iz Novog Sada, Udruženje slepih i slabovidih Srbije „Beli štap“, Udruženje roditelja dece obolele od malignih bolesti „Zvončica“, Pedijatrija Opšte bolnice Šabac, Humanitarna organizacija „Singidunum“, Humanitarna fondacija „Budi human“, Dom za nezbrinutu decu „Spomenak“ iz Pančeva, Topčiderska crkva svetih apostola Petra i Pavla, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Dom za decu i omladinu „Petar Radovanović“ Užice, NURDOR, Savez slepih Srbije, Osnovna škola „Tatomir Anđelić“ u Mrčajevcima, Institut za majku i dete Novi Beograd, Udruženje obolelih od multiple skleroze iz Zrenjanina, Dom Bežanijska kosa u okviru Gerontološkog centra Beograd, Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd…

  Tokom godine nastavili smo sa podrškom neprofitnih i niskoprofitnih sportskih udruženja i klubova koji podstiču razvoj sporta: KK Železničar iz Čačka, KK Borac iz Čačka, Vaterpolo Savez Srbije, Rukometni savez Beograda, Karate klub „Kolos“ skijaški klub Stara planina, podrška aktivnostima kriket i softbol saveza, borilački i ragbi klubovi, klubu malog fudbala Lampone, Beograd futsal tim, rukometni klubovi Crvena zvezda i Hercegovina Sečanj, ORK Kljajićevo, Wild Cats Ripanj, Srpska asocijacija američkog fudbala i klub američkog fudbala “Indians” iz Inđije, a u olimpijskoj godini podršku smo pružili i mladom džudisti Aleksandru Kukolju. U cilju popularizacije sporta u lokalnim zajednicama u decembru 2016. godine pokrenuta je akcija opremanja klubova sportskom opremom. Posebno ističemo najveću akciju za omasovljenje sporta u okviru koje je obnovljeno čak 36 košarkaških terena širom Srbije. Obnovu terena podržala su i brojna proslavljena imena iz sveta košarke: Dejan Bodiroga, Dejan Tomašević, Boban Marjanović, Marko Simonović, Milan Mačvan, Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić i mnogi drugi.

  Podrška aktivnostima u okviru obrazovanja, kulture i umetnosti i druge (pomoć u opremanju studentskih domova, učešće na brojim humanitarnim i donatorskim večerima, podrška i učešće na sajmovima zapošljavanja, nauke i tehnike, podrška mladim talentima kao i podrška Istraživačkoj stanici “Petnica”. Ističemo pomoć i podršku aktivnostima u okviru obrazovanja, kulture i umetnosti, podržavanjem ovogodišnjeg „Case Study Show-a održanog na FON-u, Job Fair-a i Hakaton-a.

  Udruženje i kompanije članice, obzirom da su prepoznate kao stabilan i poštovan poslovni činilac, ostvaruju intenzivnu i uspešnu saradnju sa međunarodnim organizacijama – prijem u FIFA- organizaciju EWS, sistem za obezbeđenja integriteta fudbalskih utakmica.

  Takođe, saradnja sa udruženjima priređivača igara na sreću iz zemalja regiona je odlična. Posebno ističemo UPIS-ovo učešće na brojnim međunarodnim konferencijama i skupovima. Istovremeno, UPIS je postao i član najveće i najuglednije evropske asocijacije priređivača igara na sreću – EOGL, na čijoj konferenciji će učestvovati za vreme londonskog sajma igara na sreću, London ICE 2017.

sr_RSSerbian