Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Udruženje priređivača igara na sreću osnovano je u maju 2010. godine sa ciljem da se unaprede ukupni standardi poslovanja u toj industriji u našoj zemlji, da se poveća svest o potrebi kvalitetnog društveno odgovornog poslovanja i da Udruženje као kredibilan partner i sagovornik sarađuje sa državnim organima u domenu normativnog uređenja oblasti igara na sreću.

Jedan od veoma važnih ciljeva Udruženja jeste i nastojanje da se predstavljanjem stvarnog stanja i činjenicama spreče bezrazložne kritike koje u javnosti neretko industriju igara na sreću prikazuju u negativnom svetlu, a posredno i sve zaposlene u toj industriji.

Zahvaljujući reprezentativnom tržišnom učešću i kvalitetnom radu, Udruženje je nedugo po osnivanju prepoznato kao relevantan sagovornik nadležnih državnih organa i skupštinskih odbora u kreiranju normativnih rešenja u oblasti igara na sreću u Srbiji.

U skladu sa društvenom odgovornošću svojih članica, Udruženje je u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Drajzerove pokrenulo projekat “Moguće je prekinuti” u okviru kojeg će svi zaposleni u kompanijama – članicama proći edukaciju u prepoznavanju simptoma zavisnosti od igara na sreću. Edukacija je u toku, a svim zaposlenima koji je završe uručuju se, u skladu sa međunarodnim standardima, individualni sertifikati. Takođe, sertifikati će se nalaziti i u svim kompanijskim poslovnicima čije je osoblje završilo pomenutu edukaciju. Procenjujemo da će do kraja 2011. godine oko 2000 naših zaposlenih uspešno završiti edukaciju, a obuka u prepoznavanju simptoma zavisnosti od igara na sreću je i obaveza svih novozaposlenih radnika. Projekat “Moguće je prekinuti” prati i adekvatan promo materijal – posteri I brošure koji se nalaze u svim poslovnicama kompanija koje su naše članice.

sr_RSSerbian