Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

URUŠAVANJE KOMPANIJA ZBOG JEFTINIH POLITIČKIH POENA: Cilj kampanje gašenje hiljada radnih mesta

Netačni podaci

Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) okuplja najveće priređivače igara na sreću u Republici Srbiji i više od jedne decenije poseban naglasak u svom delovanju stavlja na primenu najviših evropskih i svetskih standarda u borbi protiv nelegalnog tržišta igara na sreću, apsolutnu zabranu ulaska maloletnika u objekte, kao i strogu prevenciju bolesti zavisnosti od igara na sreću. Reč je o sveobuhvatnom projektu koji se već 15 godina uspešno sprovodi u saradnji sa Specijalnom bolnicom za sprečavanje bolesti zavisnosti u Drajzerovoj, i čija je preventivna komponenta uspela da broj slučajeva bolesti zavisnosti bude jednocifren. Osim toga, društveno odgovorni segment poslovanja naših članica takođe je već godinama bez premca budući da iste, po svom obimu i opsegu segmenata javnog života koje zahvataju, predstavljaju najveće humanitarne i društveno odgovorne aktivnosti u domaćoj poslovnoj zajednici.

Činjenice umesto kampanje

Uprkos svim ovim lako proverljivim činjenicama, sa žaljenjem konstatujemo da opoziciona politička grupacija SSP, iz nama nepoznatih razloga, nastavlja vođenje višemesečne politički motivisane kampanje uperene protiv jedne od najstrože zakonski regulisanih delatnosti u Republici Srbiji.  

Članom 6. stavom 5. Zakona o igrama na sreću propisano je da su priređivači obavezni da unutar objekta istaknu poster na kojem se nalazi odgovarajući tekst o skupu mera koje se preduzimaju u pogledu prevencije bolesti zavisnosti od igara naj sreću. Kompanije članice UPIS ove postere imaju istaknute na svim uplatnim mestima, što se neposrednim opažanjem vrlo lako moglo proveriti. Članom 138. stavom 3. propisano je i da se udaljenost između kladionica ne primenjuje za priređivače koji su imali odobrenje za priređivanje pre stupanja na snagu ovog Zakona. Imajući u vidu ove  odredbe Zakona, nesumnjivo je da gore navedena politička organizacija obmanjuje građane izmišljajući nepostojeće odredbe zakona i njihovo navodno nepoštovanje, a sve sa ciljem vođenje jeftine političke kampanje, kao i urušavanja institucija i rušenja ugleda kompanija. I ovim putem podsećamo da se rešenje nadležnog organa kojim se odobrava rad kladionice izdaje tek pošto su sva zahtevana dokumenta pribavljena i predata, i da se tek uvidom u njih može konstatovati ispunjenost zakonom predviđenih uslova.

U proteklom periodu, kompanije članice UPIS poslale su nekoliko zvaničnih odgovora političkoj stranci SSP, čijim smo predstavnicima vrlo argumentovano, stručno i detaljno predstavili sve aspekte veoma složenog i zakonom striktno regulisanog procesa kakav je licenciranje objekata za priređivanje igara na sreću. Očigledno je da ova politička organizacija ima za cilj da, upotrebom potpuno neosnovanih optužbi i vođenjem kampanje dezinformacija, učini ogromnu štetu ugledu domaćih kompanija koje ispunjavaju sve zakonom propisane uslove, i dovede do tačke da, gašenjem ove industrije, nestane više hiljada radnih mesta, a bez sredstava budu ostavljeni organizacije poput Crvenog krsta Srbije, organizacije osoba sa invaliditetom i druga udruženja koja se bave unapređenjem socijalno – ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom. Podsećamo da se ova udruženja finansiraju od budžetskih prihoda generisanih na osnovu poslovanja priređivača igara na sreću.

Sa navedenom organizacijom ubuduće nećemo voditi političke polemike, niti imamo nameru da budemo predmet političkih igara i prepucavanja.S tim u vezi, obaveštavamo javnost da ćemo svaki sledeći javni nastup ove političke organizacije koji za svoj cilj bude imao narušavanje poslovnog ugleda i nanošenje materijalne i nematerijalne štete našim kompanijama – članicama, tretirati kao osnov za podnošenje krivičnih prijava i pokretanje krivičnog postupka pred nadležnim državnim organima kao i pokretanje tužbi pred nadležnim sudovima Republike Srbije za naknadu štete.

sr_RSSerbian