Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Autor: udruzenje

ZNAČAJAN DOPRINOS PRIVREDI SRBIJE I DRUŠTVU U CELINI

Kompanije članice UPIS-a redovno izmiruju sve svoje obaveze prema državi i dobavljačima. Projekat prevencije zavisnosti i zaštita maloletnika i dalje u prvom planu. Učešće u brojnim socijalno-humanitarnim akcijama. Protivustavnim odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave igre na sreću diskriminisane u odnosu na druge privredne grane.

Read More

ZAKON U REDOVNOJ PROCEDURI

Delegati Doma naroda parlamenta Federacije BiH odbili protivustavan predlog federalnog ministarstva finansija o uvođenju poreza na uplate na sportskom klađenju i oporezivanju svih dobitaka na klađenju.Udruženje priređivača igara na sreću Srbije – UPIS pozdravlja odluku Doma naroda kojom je Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o igrama na sreću u Federaciji BiH vraćen u redovnu proceduru uz obaveznu javnu raspravu.

Read More

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA PRVOM MESTU

Beograd, 31.maj 2017. godine: Na Beogradskom sajmu održan je deseti po redu sajam igara na sreću BELGRADE FUTURE GAMING. Udruženje priređivača igara na sreću Srbije – UPIS već tradicionalno učestvuje na ovom najvećem regionalnom skupu priređivača igara na sreću i proizvođača opreme za igre na sreću.
UPIS je  na svom štandu predstavio  ukupne efekte dreuštveno odgovornog poslovanja kompanija članica.  Težište je bilo na  predstavljanju projekta  prevencije zavisnosti od igara na sreću „Moguće je prekinuti“ koji već duže od šest   godina UPIS  uspešno realizuje u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Drajzerove u Beogradu.

Read More

ZAVRŠEN PETI CIKLUS EDUKACIJE U SPECIJALNOJ BOLNICI

Već punih šest godina Udruženje priređivača igara na sreću Srbije u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Drjazerove realizuje projekat prevencije zavisnosti od igara na sreću „Moguće je prekinuti“. Suština projekta ogleda se u činjenici da se njegovom realizacijom patološka zavisnost sprečava u nastajanju. Realizacija projekta podrazumeva edukaciju svih zaposlenih koji dolaze u kontakt sa igračima, u prepoznavanju prvih simptoma zavisnosti od igara na sreću. Do sada je ovu edukaciju završilo više od 3700 zaposlenih iz svih kompanija članica UPIS-a.

Read More

USKORO AMERIČKI FEDERALNI ZAKON O SPORTSKOM KLAĐENJU

Beograd, 22.12.2016.godine: Udruženje priređivača igara na sreću Srbije – UPIS sa velikom pažnjom prati nastojanja Američke gejming asocijacije (AGA) da se u SAD donese federalni zakon o sportskom klađenju.
U dužem vremenskom periodu AGA ulaže znatne napore oko donošenja zakona u američkom Kongresu kojim bi se sportsko klađenje regulisalo na federalnom nivou i tako suzbilo veliko crno tržište u saveznim državama koje nisu zakonima regulisale tu delatnost .

Read More

ŠTETNA I EKONOMSKI NELOGIČNA ZAKONSKA REŠENJA

Beograd, 15.juni 2016. godine: UPIS-Udruženje priređivača igara na sreću Srbije bilo je domaćin međunarodne konferencije o oporezivanju dobitaka od igara na sreću, koju je Evropska organizacija za regulaciju igara na sreću (EOGL) iz Brisela organizovala u beogradskom hotelu “Falkenštajner”.
Na konfrenciji su učestvovali brojni međunarodni eksperti za oblast igara na sreću, predvođeni stručnjacima iz EOGL, ali i regionali i domaći eksperti. Učesnici konferencije su u svojim izlaganjima izneli niz argumenata o štetnosti modela oporezivanja dobitaka od igara na sreću koji se primenjuje u Srbiji i još nekim državama regiona ili je takav model u proceduri uvođenja.

Read More

UPIS NA SAJMU “BELGRADE FUTURE GAMING”

Beograd, 25.maj 2016. godine: Na Beogradskom sajmu održan je deveti po redu sajam igara na sreću BELGRADE FUTURE GAMING. Udruženje priređivača igara na sreću Srbije – UPIS već tradicionalno učestvuje na ovom najvećem regionalnom skupu priređivača igara na sreću i proizvođača opreme za igre na sreću.
Kao i prethodnih godina i na ovom sajmu UPIS je predstavio projekat prevencije zavisnosti od igara na sreću „Moguće je prekinuti“ koji već duže od pet godina uspešno realizuje u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Drajzerove u Beogradu.

Read More

SRPSKE KOMPANIJE POSTALE DEO EVROPSKE ORGANIZACIJE

Pored veoma uspešnog sajamskog nastupa, “Mozzart” i “Meridian” postali punopravni članovi Evropske organizacije za regulaciju igara na sreću (EOGL). Brojne stručne i tematske konfrencije. Podrška EOGL i evropskih eksperata – potvrda činjenice da je aktuelni model oporezivanja dobitaka od igara na sreću u Srbiji neprimenjiv.

Read More

IZUZETNO USPEŠAN NASTUP

Srpski priređivači igara na sreću ponovo na londonskom sajmu. Veoma uspešna ponuda Mozzarta i i Meridiana. Brojne stručne i tematske konfrencije. Potvrda činjenice da je aktuelni model oporezivanja dobitaka od igara na sreću u Srbiji neprimenjiv.
Na najvećem i svakako najznačajnijem svetskom sajmu igara na sreću – LONDON ICE 2016 i ove godine tradicionalno su učestvovale srpske kompanije „MOZZART“ i „MERIDIAN“, članice Udruženja priređivača igara na sreću Srbije.

Read More